Årsmøte, styremøte eller generalforsamling?

Et digitalt verktøy for gjennomføring av formelle møter

Møtesystemet håndterer all administrasjon, votering og samarbeid i forbindelse med møtet – på én plattform. Digdem brukes av organisasjoner, borettslag, foreninger og styrer. 

Automatisk
innkalling

Talerliste og
tidsstyring

Digital
votering

Automatisk
møteprotokoll

Din digitale plattform for møtegjennomføring

Digdem fungerer utmerket både for digitale, hybride og fysiske møter. Møtesystemet er intuitiv i bruk og funksjonalitet kan tilpasses kundens behov.

DigDem passer for

Private og offentlige
organisasjoner

Kommuner og
fylkeskommuner

Sameier og borettslag

Lag og foreninger

Vekting
av stemmer

Selv-
registrering

Integrasjon
eksterne systemer

Oppdaterte
møtedokumenter

Effektiviserer prosessene rundt gjennomføring av møter

Få gratis DigDem-demo

Bestill en gratis demo av DigDem for å få et innblikk i løsningen og se hvordan møter avholdes. En fra DigDem-teamet vil gi en gjennomgang og besvare dine spørsmål. Det er helt uforpliktende.

kontakt oss

Jesper Kræmer Kufaas, Salgssjef
tlf. 902 72 600
jesper@jupiter.no

Generell henvendelse
info@digdem.no