5 grunner til å velge DigDem

Del
Årsmøtene er like rundt hjørnet. Den blir også i år preget av digitale løsninger.
Vi vil gi deg fem grunner til å velge DigDem:

1. Enkelt og intuitivt.
DigDem-kunder har uttalt at DigDem har bedre funksjonalitet og brukervennlighet enn andre møtesystemer. Dette har hele tiden vært et fokusområde i utviklingen – DigDem skal være for alle.

2. All nødvendig funksjonalitet.
Systemet er designet for å ta deltakerne gjennom hele møtet. Dette gjelder helt fra innkalling skal sendes ut, til møteprotokoll skal skrives. Alt skjer i DigDem, slik at alt er samlet på én plass. Dermed trenger dere bare å forholde dere til ett system.

3. Høy sikkerhet.
DigDem oppfyller offentlige krav til sikkerhet for digitale løsninger. Innlogging skjer via MinID, BankID eller SMS. Dette gjør at votering kan gjennomføres sikkert, og hensynet til personvern ivaretas.

4. Konkurransedyktige priser.

Prisen per møte er tilpasset ønsket funksjonalitet og antall deltakere. Kundene betaler ikke for mer enn de har bruk for.

5. Effektiv beslutningsprosess med høy kvalitet.
Ved at alle prosesser foregår i DigDem, sikres god kvalitet på beslutningene som tas. Det er enkelt for alle deltakere å holde tråden i møtet, og man kan navigere i løsningen underveis. Under votering sendes alle til live-modus for å avgi stemme. DigDem bidrar derfor til effektive prosesser som resulterer i gode beslutninger.

Kontakt oss for pris og mer informasjon

Få gratis DigDem-demo

Bestill en gratis demo av DigDem for å få et innblikk i løsningen og se hvordan møter avholdes. En fra DigDem-teamet vil gi en gjennomgang og besvare dine spørsmål. Det er helt uforpliktende.

kontakt oss

Jesper Kræmer Kufaas, Salgssjef
tlf. 902 72 600
jesper@jupiter.no

Generell henvendelse
info@digdem.no