Bli klar for årsmøtet med DigDem

I 2022 vil årsmøtesesongen igjen være preget av digitale løsninger. For god gjennomføring er det viktig å planlegge hvilket møtesystem som skal brukes. 

Digitalt, hybrid eller fysisk årsmøte?

I 2020 og 2021 ble vi for alvor kjent med hybride møter. Vi tror dette har åpnet dører for mange, og vil være en normal møteform i tiden fremover. Det er en fleksibel måte å avholde møter på, som gjør det enklere for flere å delta. Når et møte skal gjennomføres som en kombinasjon av fysisk og digitalt, er det essensielt å ha et solid system som håndterer administrasjonen av møtet. Dette er DigDem.

Digdem - digitale møter

Husk å budsjettere for møteverktøy!

Et møteverktøy trenger ikke å være veldig kostbart. DigDem prises etter antall møtedeltakere og hvor avansert funksjonalitet som trengs. Dermed betaler man bare for det man faktisk har behov for. 

Det er likevel viktig å huske på å sette av penger i budsjettet til møteverktøyet. Da kan det også planlegges i god tid i forveien hvilket system man skal bruke, så man rekker å forberede seg godt.

Det er faktisk store fordeler med hybride møter...

De åpenbare fordelene er at man unngår unødvendige reiser og ofte utskrift av saksdokumenter. Dermed sparer man både miljø og kostnader. En kunde som nylig brukte DigDem konkluderte med at de sparte 1,2 millioner på å gjennomføre møtet hybrid med DigDem i stedet for å ha det fysisk. Dette fordi de sparer kostnader knyttet til reise, hotell og fasiliteter.

Erfaring viser at hybride møter også gir større deltakelse. Medlemmer som ikke ville deltatt fysisk får anledning til å være med digitalt. Dermed får man større oppslutning og avgjørelser som har større forankring i medlemsmassen. 

Hybride møter i DigDem gjør det enklere for alle medlemmer å delta på møtet. 

... men DigDem gir også besparelser for fysiske møter

DigDem gjør også fysiske møter mer effektive. Alle stemmer telles opp fortløpende under votering, så man sparer alle ressurser i forbindelse med tellekorps. Det går også raskere å gjennomføre voteringene og få voteringsresultat. 

Noen kunder som har brukt DigDem i 2021

Kom i kontakt DigDem-teamet

For mer info om DigDem og priser
Tlf. 902 72 600
jesper@jupiter.no

Andre henvendelser
info@digdem.no