Oppføringer av Amanda

Universell utforming

Norge har en visjon om å være universelt utformet innen 2025. Dette innebærer blant annet at produkter skal utformes på en slik måte at hovedløsningen kan brukes av flest mulig. Vi vil at flest mulig skal få mest mulig ut av DigDem. DigDem har derfor universell utforming. Dermed behøves det ikke spesialtilpasninger for personer med […]

Vi lanserer DigDem Light

Den siste tiden har vi opplevd stor interesse og et stort behov for å raskt få på plass en plattform for gjennomføring av digitale møter. Samfunnssituasjonen som følge av Covid-19 viser hvor sårbare vi er når vi må holde fysisk avstand. DigDem er en verdifull løsning som kan avhjelpe denne utfordrende situasjonen. VI har derfor laget […]

Integrasjon mot videosystemer

DigDem støtter nå integrasjon mot videoesystemer! Dette innebærer at fjernmøter kan gjennomføres enklere med video i DigDem. På denne måten slipper man å operere med mange ulike systemer for å kunne gjennomføre politiske videomøter. DigDem støtter mange videosystemer, herunder Zoom, Microsoft Teams, Google Hangouts, Webex, Skype, m.m. Hvordan fungerer det?Møteleder slår på videomøtefunksjonalitet i DigDem […]

Meldingstjeneste

En sentral funksjon for administrasjon av politiske møter i DigDem vil være meldingstjenesten. Tjenesten vil skape flyt mellom de ulike funksjonene i løsningen, og gjøre samarbeid enkelt. I meldingstjenesten vil man kunne snakke med alle medlemmer, og lage både egendefinerte grupper og grupper for partiet. Man kan videre benytte tjenesten og gruppene til å samarbeide […]

Publikumsvisning

En viktig del av demokratiet er innsyn i hvordan politiske beslutninger fattes. Dette ønsker vi å gjøre tilgjengelig i DigDem. Noe av den fremtidige funksjonaliteten vil dermed være publikumsvisning i DigDem. Dette åpner for publikum i politiske møter på en helt ny måte. Gjennom Aventia KommuneTV vil borgerne kunne følge møter i sanntid, og se […]

Talerliste

En oversiktlig talerliste er en god bidragsyter til et effektivt møte. Dette har derfor vært et naturlig satsningsområde i DigDem. Løsningen gir en oversiktlig visning av talerlisten ved å vise talere, rekkefølge og hvilken type innlegg eller forslag det gjelder. Sorteringen skjer automatisk etter prioritet på forslag og innlegg. Medlemmer tegner seg enkelt for replikk, […]

Samarbeid med Documaster

Documaster er en uavhengig og skalerbar arkivløsning for å administrere dokumenter på en enkel og sikker måte. Det er en av få sertifiserte Noark 5 arkivkjerner i Norge, og har mange kommuner som kunder. Vi er veldig glade for å samarbeide med de! DigDem samarbeider med Documaster Vi jobber nå med å integrere Jupiter Innsyn […]

Digital votering i DigDem

Votering over de aktuelle sakene er en viktig del av møtet, og voteringsfunksjonalitet er dermed en helt essensiell del i DigDem. I løsningen forsøker vi å gjøre digital avstemning enkelt, effektivt og estetisk. DigDem kommer derfor med oversiktlig og intuitiv voteringsfunksjonalitet. Sekretariatet vil se en oversikt over antall stemmer for og mot på partinivå, i […]

Forslagsinnsending

Forslagsinnsending er en sentral del av politiske møter, og vi har derfor laget en egen modul for dette i DigDem. I forslagsmodulen kan man velge hvilket type forslag man ønsker å sende, og om man vil jobbe med det alene eller dele det med andre medlemmer. Man kan også velge hvilke partier man sender forslaget […]

Forfallshåndtering

Vi går videre i presentasjonen av DigDems funksjonalitet, og neste ut er forfallshåndtering! Sett deg inn i dette scenarioet: En møtedeltaker melder forfall. Sekretariatet sitter egentlig i en intens behandling av innsynsbegjæringer, men har ikke noe annet valg enn å finne en erstatter til møtet. Sekretariatet må bla i registeret for å finne det aktuelle […]