Oppføringer av

«DigDem fungerte veldig bra»

1. september gjennomførte Tromsø kommune sitt første kommunestyremøte med DigDem. Ordfører Gunnar Wilhelmsen uttalte i forkant av møtet at det kom til å bli et minnerikt kommunestyremøte. Dette kommer til å bli et minnerikt kommunestyremøte. Ordfører Tromsø kommune, Gunnar Wilhelmsen Møtet gikk strålende. Politikerne var fornøyd med systemet, og ga skryt i etterkant. Det kunne […]

Tromsø kommune gikk for DigDem

DigDem scoret høyest på kvalitet Før sommeren gikk Tromsø kommune ut på anbud for å anskaffe et digitalt møteverktøy. Vi er glade for å meddele at Jupiters hjemkommune valgte å gå for DigDem. Løsningen vant over andre systemer fordi den scoret høyest på kvalitet. Tromsø kommune har DigDem med integrasjon mot Public 360.  Gjennom utvikling […]

Mulighet for å utsette årsmøte og generalforsamling til august

Stortinget har vedtatt en midlertidig lov om å utsette fristene for bla. å avholde årsmøte og generalforsamling. Fristen er utsatt med to måneder, hvilket innebærer at det må avholdes innen utløpet av august. Loven gir bedre tid til å fastsette det nødvendige og å avholde ordinær generalforsamling og årsmøte. Dette gir også tid til å […]

DigDem er under kontinuerlig utvikling og forbedring

DigDem skal være den ideelle møteplattform for både digitale, hybrid og fysiske møter. Dette omfatter alt fra politiske møter til årsmøter i borettslag eller foreninger. For å imøtekomme alle behov som gjør seg gjeldende i de ulike møtene, forutsetter dette en allsidig løsning med bred funksjonalitet. Dette siktemålet har vi for øye når vi hele […]

Webinar: Askøy kommune forteller om deres erfaringer

Onsdag 12. mai avholdt vi nytt webinar om DigDem, hvor blant annet Marius Thorstensen fra Askøy kommune var med. Vi samarbeidet tett med Marius da Askøy gikk til anskaffelse av DigDem, og på onsdag fortalte han om deres erfaringer og gevinster med DigDem. Møtte på utfordring med Zoom i desember Da pandemien inntraff brukte Askøy […]

KrF brukte DigDem til landsmøtet

Torsdag til søndag forrige uke gjennomførte KrF sitt landsmøte i DigDem – med stor suksess. DigDem-kvalitetssikrer Johannes Haugan Nilsen var standby support under hele møtet, men det gikk smertefritt for seg. KrF hadde ikke bestilt opplæring i forkant av møtet, men klarte fint å navigere i løsningen og lære seg å bruke den. Dette viser […]

Møtesystemet med livemodus

DigDem har funksjonalitet som sørger for at møtedeltakere er på rett plass i møtet til enhver tid. Funksjonen livemodus kommer opp når det er et aktivt møte som du er på deltakerlisten til. Ved å trykke på knappen blir brukeren sendt til møtet i sanntid. Dette innebærer at brukere kan navigere i løsningen underveis i møtet, […]

DigDem åpner for flere muligheter i digitale møter: Vekting av stemmer

Votering over de aktuelle sakene er en viktig del av møtet, og voteringsfunksjonalitet er dermed en helt essensiell del i DigDem. I løsningen forsøker vi å gjøre elektronisk avstemming enkelt, effektivt og estetisk. Digital votering i DigDem DigDem kommer derfor med oversiktlig og intuitiv voteringsfunksjonalitet. Under votering ser møteleder oversikt over fordeling av stemmer, samt […]

SMS-innlogging – en naturlig videreutvikling

SMS pålogging, en naturlig videreutvikling Datasikkerhet står høyt i DigDem. Det er en absolutt nødvendighet for våre kunder, og derfor er det alltid høyt oppe på dagsordenen hos oss. Innlogging via BankID ivaretar nasjonal sikkerhetsstandard. Nå har vi også utviklet SMS-pålogging. Dette kan være effektivt og er allerede utbredt i mange sammenhenger. I DigDem kan […]

Gjennomførte webinar med stor suksess

Suksesshistorie fra kunde Onsdag 24. februar inviterte vi til webinar om DigDem. Med over 20 deltakere og mange gode spørsmål underveis, ble det en suksess som vi gleder oss til å gjenta 24. mars! Etter at Are hadde gitt en kort introduksjon til løsningen, holdt Ole Kristian fra Trondheim kommune en god presentasjon om deres […]