Oppføringer av

DigDem er under kontinuerlig utvikling og forbedring

DigDem skal være den ideelle møteplattform for både digitale, hybrid og fysiske møter. Dette omfatter alt fra politiske møter til årsmøter i borettslag eller foreninger. For å imøtekomme alle behov som gjør seg gjeldende i de ulike møtene, forutsetter dette en allsidig løsning med bred funksjonalitet. Dette siktemålet har vi for øye når vi hele […]

Webinar: Askøy kommune forteller om deres erfaringer

Onsdag 12. mai avholdt vi nytt webinar om DigDem, hvor blant annet Marius Thorstensen fra Askøy kommune var med. Vi samarbeidet tett med Marius da Askøy gikk til anskaffelse av DigDem, og på onsdag fortalte han om deres erfaringer og gevinster med DigDem. Møtte på utfordring med Zoom i desember Da pandemien inntraff brukte Askøy […]

KrF brukte DigDem til landsmøtet

Torsdag til søndag forrige uke gjennomførte KrF sitt landsmøte i DigDem – med stor suksess. DigDem-kvalitetssikrer Johannes Haugan Nilsen var standby support under hele møtet, men det gikk smertefritt for seg. KrF hadde ikke bestilt opplæring i forkant av møtet, men klarte fint å navigere i løsningen og lære seg å bruke den. Dette viser […]

Møtesystemet med livemodus

DigDem har funksjonalitet som sørger for at møtedeltakere er på rett plass i møtet til enhver tid. Funksjonen livemodus kommer opp når det er et aktivt møte som du er på deltakerlisten til. Ved å trykke på knappen blir brukeren sendt til møtet i sanntid. Dette innebærer at brukere kan navigere i løsningen underveis i møtet, […]

DigDem åpner for flere muligheter i digitale møter: Vekting av stemmer

Votering over de aktuelle sakene er en viktig del av møtet, og voteringsfunksjonalitet er dermed en helt essensiell del i DigDem. I løsningen forsøker vi å gjøre elektronisk avstemming enkelt, effektivt og estetisk. Digital votering i DigDem DigDem kommer derfor med oversiktlig og intuitiv voteringsfunksjonalitet. Under votering ser møteleder oversikt over fordeling av stemmer, samt […]

SMS-innlogging – en naturlig videreutvikling

SMS pålogging, en naturlig videreutvikling Datasikkerhet står høyt i DigDem. Det er en absolutt nødvendighet for våre kunder, og derfor er det alltid høyt oppe på dagsordenen hos oss. Innlogging via BankID ivaretar nasjonal sikkerhetsstandard. Nå har vi også utviklet SMS-pålogging. Dette kan være effektivt og er allerede utbredt i mange sammenhenger. I DigDem kan […]

Gjennomførte webinar med stor suksess

Suksesshistorie fra kunde Onsdag 24. februar inviterte vi til webinar om DigDem. Med over 20 deltakere og mange gode spørsmål underveis, ble det en suksess som vi gleder oss til å gjenta 24. mars! Etter at Are hadde gitt en kort introduksjon til løsningen, holdt Ole Kristian fra Trondheim kommune en god presentasjon om deres […]

SK Brann gjennomførte møte med DigDem Easy

Sportsklubben Brann skulle avholde ekstraordinært årsmøte tirsdag 2. februar for å votere over om klubben skal legge kunstgress på stadion til seriestart 2021. De måtte finne en løsning hvor de enkelt og effektivt kunne gjennomføre møtet digitalt med votering. Valget falt på DigDem Easy. Det digitale årsmøtet gikk smertefritt for seg i DigDem Easy. Alle […]

Lansering av DigDem Easy

I noen digitale møter trenger man kun den helt grunnleggende funksjonaliteten, som sikker innlogging, talerliste og votering. Derfor har vi utviklet DigDem Easy – en nedskalert versjon av DigDem som lar deg gjennomføre møtet fra din mobil. Slik fungerer det1. Du får invitasjonslenke på e-post og logger deg inn fra mobilen via MinID eller BankID. […]

Partiet Venstre som pilotkunde

Politikere som benytter Jupiters DigDem-møter har uttalt at løsningen er banebrytende. Dette underbygges av Innovasjon Norge som vurderer DigDem-møtene til å være en løsning med stor nytteverdi, høy innovasjonsgrad og med sannsynlighet for å lykkes. Vi fikk på bakgrunn av dette støtte fra Innovasjon Norge til vårt utviklingsprosjekt DigDem (Digitalt Demokrati). Med på laget i […]