post

Lansering av DigDem Easy

I noen digitale møter trenger man kun den helt grunnleggende funksjonaliteten, som sikker innlogging, talerliste og votering. Derfor har vi utviklet DigDem Easy – en nedskalert versjon av DigDem som lar deg gjennomføre møtet fra din mobil. Slik fungerer det1. Du får invitasjonslenke på e-post og logger deg inn fra mobilen via MinID eller BankID. …

Lansering av DigDem Easy Les mer »

Partiet Venstre som pilotkunde

Politikere som benytter Jupiters DigDem-møter har uttalt at løsningen er banebrytende. Dette underbygges av Innovasjon Norge som vurderer DigDem-møtene til å være en løsning med stor nytteverdi, høy innovasjonsgrad og med sannsynlighet for å lykkes. Vi fikk på bakgrunn av dette støtte fra Innovasjon Norge til vårt utviklingsprosjekt DigDem (Digitalt Demokrati). Med på laget i …

Partiet Venstre som pilotkunde Les mer »

DigDem mot privatmarkedet

Startskuddet til DigDem var en forespørsel fra en offentlig aktør om et komplett møtesystem for å gjøre møtene deres bedre og mer effektive. Det er dermed satset stort på å imøtekomme offentlige og politiske aktørers behov ved designing av løsningen. Behovet for effektive møter med høy kvalitet er imidlertid vel så aktuelt i privat sektor. …

DigDem mot privatmarkedet Les mer »

Vi går en digital høst i møte

DigDem-teamet har nytt en avslappende og solrik sommer, men er nå tilbake bak skjermene. Samfunnssituasjonen tatt i betraktning, ser det ut som vi går en nokså digital høst i møte. Det oppfordres fortsatt til å benytte seg av hjemmekontor der det er mulig, og med det følger digitale møter. Hos oss i Jupiter rullerer de …

Vi går en digital høst i møte Les mer »

Universell utforming

Norge har en visjon om å være universelt utformet innen 2025. Dette innebærer blant annet at produkter skal utformes på en slik måte at hovedløsningen kan brukes av flest mulig. Vi vil at flest mulig skal få mest mulig ut av DigDem. DigDem har derfor universell utforming. Dermed behøves det ikke spesialtilpasninger for personer med …

Universell utforming Les mer »

Vi lanserer DigDem Light

Den siste tiden har vi opplevd stor interesse og et stort behov for å raskt få på plass en plattform for gjennomføring av digitale møter. Samfunnssituasjonen som følge av Covid-19 viser hvor sårbare vi er når vi må holde fysisk avstand. DigDem er en verdifull løsning som kan avhjelpe denne utfordrende situasjonen. VI har derfor laget …

Vi lanserer DigDem Light Les mer »

Integrasjon mot videosystemer

DigDem støtter nå integrasjon mot videoesystemer! Dette innebærer at fjernmøter kan gjennomføres enklere med video i DigDem. På denne måten slipper man å operere med mange ulike systemer for å kunne gjennomføre politiske videomøter. DigDem støtter mange videosystemer, herunder Zoom, Microsoft Teams, Google Hangouts, Webex, Skype, m.m. Hvordan fungerer det?Møteleder slår på videomøtefunksjonalitet i DigDem …

Integrasjon mot videosystemer Les mer »

Meldingstjenester

En sentral funksjon for administrasjon av politiske møter i DigDem vil være meldingstjenesten. Tjenesten vil skape flyt mellom de ulike funksjonene i løsningen, og gjøre samarbeid enkelt. I meldingstjenesten vil man kunne snakke med alle medlemmer, og lage både egendefinerte grupper og grupper for partiet. Man kan videre benytte tjenesten og gruppene til å samarbeide …

Meldingstjenester Les mer »