Nyheter

DigDem for publikum

DigDem er et møtesystem som blant annet skal bidra til å styrke lokaldemokratiet i kommunene og fylkeskommunene. En forutsetning for oppnå dette er at de politiske prosessene er åpne for innsyn fra publikum. Siden starten av DigDem-utviklingen har vi hatt et ønske om å tilrettelegge for at publikum kan følge de politiske møtene som avholdes …

DigDem for publikum Les mer »

Mye aktivitet i markedet

Det er lenge siden forrige oppdatering, men det har vært langt ifra stille på DigDem-kontoret siden januar. Mange kommuner, fylkeskommuner og andre aktører har vært ute på anbud for å kjøpe møtesystem. Vi har fått flere nye DigDem-kunder, blant annet Stavanger kommune og Lillestrøm kommune. Det er vi glade for og er allerede i gang …

Mye aktivitet i markedet Les mer »

Funksjon for unntatt offentlighet

I noen møter er det nødvendig å behandle saker som er unntatt offentlighet. Man kan da støte på utfordringer knyttet til om møtesystemet ivaretar hensynet til personvern. For å oppfylle kravene til databehandling etter GDPR (Personvernforordningen), er det essensielt å sikre at dette er på plass. DigDem har funksjonalitet for håndtering av saker som er …

Funksjon for unntatt offentlighet Les mer »

DigDem til kommunene Lier og Gran

Inn i rekken blant vårens nye DigDem-kommuner, kommer Lier og Gran. Begge kommunene avholdt anbudskonkurranse, hvor flere deltakere presenterte sitt møtesystem. Jupiter ble tildelt kontraktene, og skal dermed levere DigDem til Lier kommune og Gran kommune i løpet av våren og sommeren. Vi gleder oss til å komme i gang med samarbeidet og bidra til …

DigDem til kommunene Lier og Gran Les mer »

Miljøfyrtårnsertifisert bedrift

Jupiter System Partner har vært miljøfyrtårnsertifisert bedrift i mange år. Dette er et sertifikat som må fornyes hvert tredje år for å sikre kontinuerlig forbedring og god miljøstyring. Vi er fornøyd med å ha fått resertifisering som Miljøfyrtårn i år. Dette er et bevis på Jupiters miljøinnsats og samfunnsansvar. I forbindelse med resertifisering gjør Jupiters …

Miljøfyrtårnsertifisert bedrift Les mer »

Tips til digitale møter

Mange er blitt rutinerte på digitale møter de siste årene. Det er likevel en del forberedelse som alltid kan være lurt å gjøre i forkant av møtet. Vi deler her noen tips til både møteleder og møtedeltaker, som kan være lur å ha i bakhodet før møtene. Tips til møteleder 1. Send ut innkalling i …

Tips til digitale møter Les mer »

Fordeler med hybride møter

De siste årene har begrepet hybride møter for alvor blitt lansert. Alle har vært nødt til å tilpasse seg pandemien, og hybride møter er en av løsningene man har funnet. Etter noen års erfaring med å levere DigDem til hybride møter, ser vi klare fordeler med møteformen. Vi tror dette er blitt en del av …

Fordeler med hybride møter Les mer »

Få gratis DigDem-demo

Bestill en gratis demo av DigDem for å få et innblikk i løsningen og se hvordan møter avholdes. En fra DigDem-teamet vil gi en gjennomgang og besvare dine spørsmål. Det er helt uforpliktende.

kontakt oss

Jesper Kræmer Kufaas, Salgssjef
tlf. 902 72 600
jesper@jupiter.no

Generell henvendelse
info@digdem.no