Møtesystemet med livemodus

DigDem har funksjonalitet som sørger for at møtedeltakere er på rett plass i møtet til enhver tid. Funksjonen livemodus kommer opp når det er et aktivt møte som du er på deltakerlisten til. Ved å trykke på knappen blir brukeren sendt til møtet i sanntid. Dette innebærer at brukere kan navigere i løsningen underveis i møtet, […]

DigDem åpner for flere muligheter i digitale møter: Vekting av stemmer

Votering over de aktuelle sakene er en viktig del av møtet, og voteringsfunksjonalitet er dermed en helt essensiell del i DigDem. I løsningen forsøker vi å gjøre elektronisk avstemming enkelt, effektivt og estetisk. Digital votering i DigDem DigDem kommer derfor med oversiktlig og intuitiv voteringsfunksjonalitet. Under votering ser møteleder oversikt over fordeling av stemmer, samt […]

SMS-innlogging – en naturlig videreutvikling

SMS pålogging, en naturlig videreutvikling Datasikkerhet står høyt i DigDem. Det er en absolutt nødvendighet for våre kunder, og derfor er det alltid høyt oppe på dagsordenen hos oss. Innlogging via BankID ivaretar nasjonal sikkerhetsstandard. Nå har vi også utviklet SMS-pålogging. Dette kan være effektivt og er allerede utbredt i mange sammenhenger. I DigDem kan […]

Gjennomførte webinar med stor suksess

Suksesshistorie fra kunde Onsdag 24. februar inviterte vi til webinar om DigDem. Med over 20 deltakere og mange gode spørsmål underveis, ble det en suksess som vi gleder oss til å gjenta 24. mars! Etter at Are hadde gitt en kort introduksjon til løsningen, holdt Ole Kristian fra Trondheim kommune en god presentasjon om deres […]

SK Brann gjennomførte møte med DigDem Easy

Sportsklubben Brann skulle avholde ekstraordinært årsmøte tirsdag 2. februar for å votere over om klubben skal legge kunstgress på stadion til seriestart 2021. De måtte finne en løsning hvor de enkelt og effektivt kunne gjennomføre møtet digitalt med votering. Valget falt på DigDem Easy. Det digitale årsmøtet gikk smertefritt for seg i DigDem Easy. Alle […]

Lansering av DigDem Easy

I noen digitale møter trenger man kun den helt grunnleggende funksjonaliteten, som sikker innlogging, talerliste og votering. Derfor har vi utviklet DigDem Easy – en nedskalert versjon av DigDem som lar deg gjennomføre møtet fra din mobil. Slik fungerer det1. Du får invitasjonslenke på e-post og logger deg inn fra mobilen via MinID eller BankID. […]

Partiet Venstre som pilotkunde

Politikere som benytter Jupiters DigDem-møter har uttalt at løsningen er banebrytende. Dette underbygges av Innovasjon Norge som vurderer DigDem-møtene til å være en løsning med stor nytteverdi, høy innovasjonsgrad og med sannsynlighet for å lykkes. Vi fikk på bakgrunn av dette støtte fra Innovasjon Norge til vårt utviklingsprosjekt DigDem (Digitalt Demokrati). Med på laget i […]

DigDem mot privatmarkedet

Startskuddet til DigDem var en forespørsel fra en offentlig aktør om et komplett møtesystem for å gjøre møtene deres bedre og mer effektive. Det er dermed satset stort på å imøtekomme offentlige og politiske aktørers behov ved designing av løsningen. Behovet for effektive møter med høy kvalitet er imidlertid vel så aktuelt i privat sektor. […]

Vi går en digital høst i møte

DigDem-teamet har nytt en avslappende og solrik sommer, men er nå tilbake bak skjermene. Samfunnssituasjonen tatt i betraktning, ser det ut som vi går en nokså digital høst i møte. Det oppfordres fortsatt til å benytte seg av hjemmekontor der det er mulig, og med det følger digitale møter. Hos oss i Jupiter rullerer de […]

Universell utforming

Norge har en visjon om å være universelt utformet innen 2025. Dette innebærer blant annet at produkter skal utformes på en slik måte at hovedløsningen kan brukes av flest mulig. Vi vil at flest mulig skal få mest mulig ut av DigDem. DigDem har derfor universell utforming. Dermed behøves det ikke spesialtilpasninger for personer med […]