Ukategorisert

Mulighet for å utsette årsmøte og generalforsamling til august

Stortinget har vedtatt en midlertidig lov om å utsette fristene for bla. å avholde årsmøte og generalforsamling. Fristen er utsatt med to måneder, hvilket innebærer at det må avholdes innen utløpet av august. Loven gir bedre tid til å fastsette det nødvendige og å avholde ordinær generalforsamling og årsmøte. Dette gir også tid til å …

Mulighet for å utsette årsmøte og generalforsamling til august Les mer »

Møtesystemet med livemodus

DigDem har funksjonalitet som sørger for at møtedeltakere er på rett plass i møtet til enhver tid. Funksjonen livemodus kommer opp når det er et aktivt møte som du er på deltakerlisten til. Ved å trykke på knappen blir brukeren sendt til møtet i sanntid. Dette innebærer at brukere kan navigere i løsningen underveis i møtet, …

Møtesystemet med livemodus Les mer »

DigDem åpner for flere muligheter i digitale møter: Vekting av stemmer

Votering over de aktuelle sakene er en viktig del av møtet, og voteringsfunksjonalitet er dermed en helt essensiell del i DigDem. I løsningen forsøker vi å gjøre elektronisk avstemming enkelt, effektivt og estetisk. Digital votering i DigDem DigDem kommer derfor med oversiktlig og intuitiv voteringsfunksjonalitet. Under votering ser møteleder oversikt over fordeling av stemmer, samt …

DigDem åpner for flere muligheter i digitale møter: Vekting av stemmer Les mer »

DigDem mot privatmarkedet

Startskuddet til DigDem var en forespørsel fra en offentlig aktør om et komplett møtesystem for å gjøre møtene deres bedre og mer effektive. Det er dermed satset stort på å imøtekomme offentlige og politiske aktørers behov ved designing av løsningen. Behovet for effektive møter med høy kvalitet er imidlertid vel så aktuelt i privat sektor. …

DigDem mot privatmarkedet Les mer »

Vi går en digital høst i møte

DigDem-teamet har nytt en avslappende og solrik sommer, men er nå tilbake bak skjermene. Samfunnssituasjonen tatt i betraktning, ser det ut som vi går en nokså digital høst i møte. Det oppfordres fortsatt til å benytte seg av hjemmekontor der det er mulig, og med det følger digitale møter. Hos oss i Jupiter rullerer de …

Vi går en digital høst i møte Les mer »

Integrasjon mot videosystemer

DigDem støtter nå integrasjon mot videoesystemer! Dette innebærer at fjernmøter kan gjennomføres enklere med video i DigDem. På denne måten slipper man å operere med mange ulike systemer for å kunne gjennomføre politiske videomøter. DigDem støtter mange videosystemer, herunder Zoom, Microsoft Teams, Google Hangouts, Webex, Skype, m.m. Hvordan fungerer det?Møteleder slår på videomøtefunksjonalitet i DigDem …

Integrasjon mot videosystemer Les mer »

Meldingstjenester

En sentral funksjon for administrasjon av politiske møter i DigDem vil være meldingstjenesten. Tjenesten vil skape flyt mellom de ulike funksjonene i løsningen, og gjøre samarbeid enkelt. I meldingstjenesten vil man kunne snakke med alle medlemmer, og lage både egendefinerte grupper og grupper for partiet. Man kan videre benytte tjenesten og gruppene til å samarbeide …

Meldingstjenester Les mer »

Publikumsvisning

En viktig del av demokratiet er innsyn i hvordan politiske beslutninger fattes. Dette ønsker vi å gjøre tilgjengelig i DigDem. Noe av den fremtidige funksjonaliteten vil dermed være publikumsvisning i DigDem. Dette åpner for publikum i politiske møter på en helt ny måte. Gjennom Aventia KommuneTV vil borgerne kunne følge møter i sanntid, og se …

Publikumsvisning Les mer »

Talerliste

En oversiktlig talerliste er en god bidragsyter til et effektivt møte. Dette har derfor vært et naturlig satsningsområde i DigDem. Løsningen gir en oversiktlig visning av talerlisten ved å vise talere, rekkefølge og hvilken type innlegg eller forslag det gjelder. Sorteringen skjer automatisk etter prioritet på forslag og innlegg. Medlemmer tegner seg enkelt for replikk, …

Talerliste Les mer »

Samarbeid med Documaster

Documaster er en uavhengig og skalerbar arkivløsning for å administrere dokumenter på en enkel og sikker måte. Det er en av få sertifiserte Noark 5 arkivkjerner i Norge, og har mange kommuner som kunder. Vi er veldig glade for å samarbeide med de! DigDem samarbeider med Documaster Vi jobber nå med å integrere Jupiter Innsyn …

Samarbeid med Documaster Les mer »

Få gratis DigDem-demo

Bestill en gratis demo av DigDem for å få et innblikk i løsningen og se hvordan møter avholdes. En fra DigDem-teamet vil gi en gjennomgang og besvare dine spørsmål. Det er helt uforpliktende.

kontakt oss

Jesper Kræmer Kufaas, Salgssjef
tlf. 902 72 600
jesper@jupiter.no

Generell henvendelse
info@digdem.no