DigDem åpner for flere muligheter i digitale møter: Vekting av stemmer

Del

Votering over de aktuelle sakene er en viktig del av møtet, og voteringsfunksjonalitet er dermed en helt essensiell del i DigDem. I løsningen forsøker vi å gjøre elektronisk avstemming enkelt, effektivt og estetisk.

Digital votering i DigDem

DigDem kommer derfor med oversiktlig og intuitiv voteringsfunksjonalitet. Under votering ser møteleder oversikt over fordeling av stemmer, samt hvem som ikke enda har avgitt stemme. For å sikre at alle følger med på avstemmingen, kommer DigDem med et fokus-vindu som alle blir sendt til når votering starter. Deltakerne blir låst i voteringsvinduet helt til voteringen er over.

Vekting av stemmer

På forespørsel fra flere kunder har vi nå muliggjort vekting av stemmer i DigDem.

Vekting av stemmer åpner flere muligheter i digitale møter. Dette gjør at hvis det skal være fullmakter i møtene, kan dette gis manuelt – direkte i løsningen.

Hvis Per ikke kan komme i møtet, kan han sende mail til møteadministrator om at han vil at Pål skal ha hans stemme. Da kan møteadministrator gå inn i løsningen og tildele to stemmer til Pål.

Vekting av stemmer åpner for enda flere muligheter i digitale møter. Dette jobber vi med kontinuerlig. Digitale møter i DigDem skal være minst like bra som fysiske møter.

Kontakt oss for pris og mer informasjon

Få gratis DigDem-demo

Bestill en gratis demo av DigDem for å få et innblikk i løsningen og se hvordan møter avholdes. En fra DigDem-teamet vil gi en gjennomgang og besvare dine spørsmål. Det er helt uforpliktende.

kontakt oss

Jesper Kræmer Kufaas, Salgssjef
tlf. 902 72 600
jesper@jupiter.no

Generell henvendelse
info@digdem.no