DigDem mot privatmarkedet

Del

Startskuddet til DigDem var en forespørsel fra en offentlig aktør om et komplett møtesystem for å gjøre møtene deres bedre og mer effektive. Det er dermed satset stort på å imøtekomme offentlige og politiske aktørers behov ved designing av løsningen. Behovet for effektive møter med høy kvalitet er imidlertid vel så aktuelt i privat sektor. Vi har derfor den siste tiden rettet fokus mot å kunne tilby DigDem som komplett møteplattform for styremøter, landsmøter, generalforsamlinger og alle andre typer møter.

Behovet for effektive møter med høy kvalitet er vel så aktuelt i privat sektor

Underveis i utviklingen og i samarbeid med private aktører, har vi oppdaget nye behov som må dekkes i løsningen. Dette har resultert i ny funksjonalitet som skal bidra til gode møter også i privat sektor.


Anonyme voteringer
DigDem har funksjonalitet som gjør det mulig å vise votering på personnivå, slik at man ser hvem som har stemt hva. Noen ganger er det imidlertid sterkere hensyn for å avholde anonyme voteringer. I privatversjonen av DigDem er det derfor mulig å kun vise overordnet voteringsresultat, uten at det vises hva ulike medlemmer har stemt.

Sette forslag opp mot hverandre
Ved stemming over flere ulike forslag kan det være behov for å sette forslagene opp mot hverandre. Dette vil nå være mulig i DigDem, slik at alle alternativene vises samtidig. Eksempelvis ved stemming av ny styreleder får man opp en liste over alle kandidater og bruker sin stemme på den kandidaten man ønsker.

Med funksjonalitet tilpasset privat virksomhet er DigDem et komplett møtesystem for alle typer møter. Løsningen er enkel å sette opp og funksjonalitet velges ut ifra behovet til hver enkelt kunde.

DigDem bidrar til gode møter i alle sektorer.


Ønsker du å vite mer? Ta kontakt på Facebook, 776 66 630 eller info@digdem.no, så hjelper vi deg gjerne.

Startskuddet til DigDem var en forespørsel fra en offentlig aktør om et komplett møtesystem for å gjøre møtene deres bedre og mer effektive. Det er dermed satset stort på å imøtekomme offentlige og politiske aktørers behov ved designing av løsningen. Behovet for effektive møter med høy kvalitet er imidlertid vel så aktuelt i privat sektor. Vi har derfor den siste tiden rettet fokus mot å kunne tilby DigDem som komplett møteplattform for styremøter, landsmøter, generalforsamlinger og alle andre typer møter.

Behovet for effektive møter med høy kvalitet er vel så aktuelt i privat sektor

Underveis i utviklingen og i samarbeid med private aktører, har vi oppdaget nye behov som må dekkes i løsningen. Dette har resultert i ny funksjonalitet som skal bidra til gode møter også i privat sektor.


Anonyme voteringer
DigDem har funksjonalitet som gjør det mulig å vise votering på personnivå, slik at man ser hvem som har stemt hva. Noen ganger er det imidlertid sterkere hensyn for å avholde anonyme voteringer. I privatversjonen av DigDem er det derfor mulig å kun vise overordnet voteringsresultat, uten at det vises hva ulike medlemmer har stemt.

Sette forslag opp mot hverandre
Ved stemming over flere ulike forslag kan det være behov for å sette forslagene opp mot hverandre. Dette vil nå være mulig i DigDem, slik at alle alternativene vises samtidig. Eksempelvis ved stemming av ny styreleder får man opp en liste over alle kandidater og bruker sin stemme på den kandidaten man ønsker.

Med funksjonalitet tilpasset privat virksomhet er DigDem et komplett møtesystem for alle typer møter. Løsningen er enkel å sette opp og funksjonalitet velges ut ifra behovet til hver enkelt kunde.

DigDem bidrar til gode møter i alle sektorer.


Ønsker du å vite mer? Ta kontakt på Facebook, 776 66 630 eller info@digdem.no, så hjelper vi deg gjerne.

Startskuddet til DigDem var en forespørsel fra en offentlig aktør om et komplett møtesystem for å gjøre møtene deres bedre og mer effektive. Det er dermed satset stort på å imøtekomme offentlige og politiske aktørers behov ved designing av løsningen. Behovet for effektive møter med høy kvalitet er imidlertid vel så aktuelt i privat sektor. Vi har derfor den siste tiden rettet fokus mot å kunne tilby DigDem som komplett møteplattform for styremøter, landsmøter, generalforsamlinger og alle andre typer møter.

Behovet for effektive møter med høy kvalitet er vel så aktuelt i privat sektor

Underveis i utviklingen og i samarbeid med private aktører, har vi oppdaget nye behov som må dekkes i løsningen. Dette har resultert i ny funksjonalitet som skal bidra til gode møter også i privat sektor.


Anonyme voteringer
DigDem har funksjonalitet som gjør det mulig å vise votering på personnivå, slik at man ser hvem som har stemt hva. Noen ganger er det imidlertid sterkere hensyn for å avholde anonyme voteringer. I privatversjonen av DigDem er det derfor mulig å kun vise overordnet voteringsresultat, uten at det vises hva ulike medlemmer har stemt.

Sette forslag opp mot hverandre
Ved stemming over flere ulike forslag kan det være behov for å sette forslagene opp mot hverandre. Dette vil nå være mulig i DigDem, slik at alle alternativene vises samtidig. Eksempelvis ved stemming av ny styreleder får man opp en liste over alle kandidater og bruker sin stemme på den kandidaten man ønsker.

Med funksjonalitet tilpasset privat virksomhet er DigDem et komplett møtesystem for alle typer møter. Løsningen er enkel å sette opp og funksjonalitet velges ut ifra behovet til hver enkelt kunde.

DigDem bidrar til gode møter i alle sektorer.


Ønsker du å vite mer? Ta kontakt på Facebook, 776 66 630 eller info@digdem.no, så hjelper vi deg gjerne.

Startskuddet til DigDem var en forespørsel fra en offentlig aktør om et komplett møtesystem for å gjøre møtene deres bedre og mer effektive. Det er dermed satset stort på å imøtekomme offentlige og politiske aktørers behov ved designing av løsningen. Behovet for effektive møter med høy kvalitet er imidlertid vel så aktuelt i privat sektor. Vi har derfor den siste tiden rettet fokus mot å kunne tilby DigDem som komplett møteplattform for styremøter, landsmøter, generalforsamlinger og alle andre typer møter.

Behovet for effektive møter med høy kvalitet er vel så aktuelt i privat sektor

Underveis i utviklingen og i samarbeid med private aktører, har vi oppdaget nye behov som må dekkes i løsningen. Dette har resultert i ny funksjonalitet som skal bidra til gode møter også i privat sektor.


Anonyme voteringer
DigDem har funksjonalitet som gjør det mulig å vise votering på personnivå, slik at man ser hvem som har stemt hva. Noen ganger er det imidlertid sterkere hensyn for å avholde anonyme voteringer. I privatversjonen av DigDem er det derfor mulig å kun vise overordnet voteringsresultat, uten at det vises hva ulike medlemmer har stemt.

Sette forslag opp mot hverandre
Ved stemming over flere ulike forslag kan det være behov for å sette forslagene opp mot hverandre. Dette vil nå være mulig i DigDem, slik at alle alternativene vises samtidig. Eksempelvis ved stemming av ny styreleder får man opp en liste over alle kandidater og bruker sin stemme på den kandidaten man ønsker.

Med funksjonalitet tilpasset privat virksomhet er DigDem et komplett møtesystem for alle typer møter. Løsningen er enkel å sette opp og funksjonalitet velges ut ifra behovet til hver enkelt kunde.

DigDem bidrar til gode møter i alle sektorer.


Ønsker du å vite mer? Ta kontakt på Facebook, 776 66 630 eller info@digdem.no, så hjelper vi deg gjerne.


Kontakt oss for pris og mer informasjon

Få gratis DigDem-demo

Bestill en gratis demo av DigDem for å få et innblikk i løsningen og se hvordan møter avholdes. En fra DigDem-teamet vil gi en gjennomgang og besvare dine spørsmål. Det er helt uforpliktende.

kontakt oss

Jesper Kræmer Kufaas, Salgssjef
tlf. 902 72 600
jesper@jupiter.no

Generell henvendelse
info@digdem.no