DigDem til kommunene Lier og Gran

Del

Inn i rekken blant vårens nye DigDem-kommuner, kommer Lier og Gran. Begge kommunene avholdt anbudskonkurranse, hvor flere deltakere presenterte sitt møtesystem. Jupiter ble tildelt kontraktene, og skal dermed levere DigDem til Lier kommune og Gran kommune i løpet av våren og sommeren. Vi gleder oss til å komme i gang med samarbeidet og bidra til gode politiske møter.

Høyest score på kvalitet

Hos Lier kommune vant Jupiter med DigDem fordi løsningen scoret høyest på kvalitet. I kategorien Kvalitet fikk DigDem 100 av 100 mulige poeng. Det ble skrevet at systemet er den beste helhetlige løsningen etter behovs- og funksjonsbeskrivelsen. Systemet har alt i en flate og er et utprøvd og ferdig system. I tillegg er det brukervennlig, lett å forstå, og uten behov for omfattende opplæring.

«Det er lite å trekke denne leverandøren for.
Dette underbygges av de oppgitte referansene.»

Lier kommune

Den beste løsningen for Gran kommune

I konkurranse med fire andre tilbydere, endte DigDem som Gran kommunes nye Digitale politikerløsning. I tildelingsbrevet heter det at faggruppen var helt klare på at Jupiter System Partner AS hadde den beste løsningen for Gran kommune per i dag.

Det er gledelig at kommuner verdsetter satsing på et helhetlig system med høy kvalitet. Dette har vært – og vil fortsette å være – strategien for utviklingen av DigDem for politiske møter. 

Vi har hatt god dialog med både Lier og Gran, og ser fram til et spennende og forhåpentligvis langvarig samarbeid med kommunene!

Kontakt oss for pris og mer informasjon

Få gratis DigDem-demo

Bestill en gratis demo av DigDem for å få et innblikk i løsningen og se hvordan møter avholdes. En fra DigDem-teamet vil gi en gjennomgang og besvare dine spørsmål. Det er helt uforpliktende.

kontakt oss

Jesper Kræmer Kufaas, Salgssjef
tlf. 902 72 600
jesper@jupiter.no

Generell henvendelse
info@digdem.no