Digital votering i DigDem

Del

Votering over de aktuelle sakene er en viktig del av møtet, og voteringsfunksjonalitet er dermed en helt essensiell del i DigDem. I løsningen forsøker vi å gjøre elektronisk avstemming enkelt, effektivt og estetisk.

DigDem kommer derfor med oversiktlig og intuitiv voteringsfunksjonalitet. Sekretariatet vil se en oversikt over antall stemmer for og mot på partinivå, i tillegg til en oversikt over hvilke medlemmer som ikke har avgitt stemme. For politikere vil denne oversikten kun vises på partinivå, og med et annet utseende (se illustrasjonsbilde nedenfor). Sekretariatet kan også velge knappen «enstemmig vedtatt».


Tentativ visning av votering for sekretariat.

Tentativ visning av votering for politikere.

Sekretariat/medlemmer kan splitte opp, redigere og enkelt legge til voteringspunkter helt frem til det skal stemmes. Voteringsresultater blir lagret i løsningen slik at det kan hentes ut og brukes i møteprotokollen. Resultatene vil vises med både tall og grafikk.

Voteringsfunksjonaliteten kommer med en fokus-funksjon som sikrer at alle møtedeltakere følger med på avstemningen. Når den starter vil alle møtedeltakere automatisk få opp et voteringsvindu – uavhengig av hvor de befinner seg i løsningen. Det vil ikke være mulig å komme seg ut av dette vinduet før voteringen er over.

Med denne funksjonaliteten vil DigDem sikre rask og sikker elektronisk avstemning.

Kontakt oss for pris og mer informasjon

Få gratis DigDem-demo

Bestill en gratis demo av DigDem for å få et innblikk i løsningen og se hvordan møter avholdes. En fra DigDem-teamet vil gi en gjennomgang og besvare dine spørsmål. Det er helt uforpliktende.

kontakt oss

Jesper Kræmer Kufaas, Salgssjef
tlf. 902 72 600
jesper@jupiter.no

Generell henvendelse
info@digdem.no