Digitale møter har vi alle blitt kjent med i 2020.