DigDem for publikum

Del

DigDem er et møtesystem som blant annet skal bidra til å styrke lokaldemokratiet i kommunene og fylkeskommunene. En forutsetning for oppnå dette er at de politiske prosessene er åpne for innsyn fra publikum. Siden starten av DigDem-utviklingen har vi hatt et ønske om å tilrettelegge for at publikum kan følge de politiske møtene som avholdes i løsningen. Dette oppnås gjennom flere ulike funksjonaliteter.

Public view

Kommunene og fylkeskommune tilbyr ofte streaming av politiske møter gjennom ulike streamingløsninger. Når møtene gjennomføres i et møtesystem som DigDem, er det nyttig for seeren å også se hva som foregår i selve løsningen. I DigDem kan det legges informasjon oppå videobilder fra streamingen, slik at det vises hvilken sak som behandles, hvem som er på talerstolen og voteringsresultat.

Det finnes også en egen storskjermvisning i DigDem, som kan fungere som publikumsvisning. Storskjermvisningen følger gangen i møtet og inneholder informasjon om blant annet saker, talerliste, forslag og votering. Denne visningen benyttes som regel i de fysiske møtene som avholdes. Den kan likevel også deles i livesendingen (streamingen) av møtet, slik at publikum får sanntidsoppdateringer fra møtet. Storskjermvisningen kan følges fra alle flater.

Nyhetsfeed

I tillegg til publikumsvisning, har vi utviklet funksjonalitet for en nyhetsfeed som viser live-oppdateringer fra et møte i en web-visning. Dette gjør det mulig å følge politiske møter uten å streame det. Nyhetsfeeden oppdateres i sanntid med saker, forslag og voteringer. Web-visningen kan tilpasses slik at nyhetsfeeden vises på ønsket måte. Nyhetsfeeden gjør det mulig å følge politiske møter nesten på samme måte som man ville fulgt en fotballkamp på nett!

Innsynsportal

Lenge før vi begynte å utvikle DigDem for politiske møter, utviklet vi en egen innsynsløsning, Jupiter Innsyn. Siden begynnelsen av 2000-tallet har mange kommuner og fylkeskommuner benyttet innsynsløsningen vår. Nå har vi flyttet alle kunder over i en skybasert løsning, og gitt innsynsportalen en ny og moderne drakt. Sammen med DigDem kan innsynsløsningen også bidra til åpenhet om de politiske prosessene. Når innsynsløsningen integreres mot kundens DigDem-instans, gir den publikum innsyn i møtekalender, saksliste, direktesending av møter og arkiv over sendte møter. Med dette kan Jupiter levere løsninger for nesten alle prosesser knyttet til politisk saksbehandling i kommune-Norge.

Kontakt oss for pris og mer informasjon

Get a free demo of DigDem

Book a free demo of DigDem to see how it works. One from our team will give you a walkthrough and answer all questions you may have. A demo is completely non-binding.

kontakt oss

Jesper Kræmer Kufaas, Sales director
Mobile: 902 72 600
jesper@jupiter.no

or
info@digdem.no