Digitalt Demokrati – For et fremtidsrettet lokalstyre

Del

I januar vant Jupiter anbudet om å utvikle en politikerportal for Trondheim kommune. Parallelt med utviklingen av deres produkt, har vi tatt ideen et steg videre, og holder nå på å utvikle et produkt som blir en nyvinning i norsk politikk. Vi vil med stort engasjement presentere vårt kommende produkt DigDem (Digitalt Demokrati).

Som en fremtidsrettet IT-bedrift ser vi i Jupiter hele tiden etter løsninger som kan forenkle de administrative oppgavene for å frigjøre tid til mer verdifullt arbeid. Etter mange år med å utvikle løsninger for og levere tjenester til offentlig sektor, har vi sett et forbedringspotensial for administrasjonen av politiske møter. Med DigDem ønsker vi nå å bidra til en effektivisering og forenkling av dette, og vi er sikre på at løsningen vil øke kvaliteten på møte-hverdagen.Funksjonalitet

  • Administrasjonen i forkant av politiske møter forenkles ved bruk av automatisk forfallshåndtering. Ved godkjent forfall fra en møtedeltaker, sendes det automatisk innkallelse til vara.
  • AI sørger for at DigDem alltid har oppdaterte møtedokumenter. Det sendes varsling når nye dokumenter er tilgjengelige eller det er gjort endringer i dokumenter.
  • Med en egen meldingstjeneste har møtedeltakere mulighet til å sende private meldinger til enkeltpersoner, administrasjon og grupper. Det er også mulig å sende inn forslag til voteringssaker via meldingstjenesten.
  • DigDem viser aktuell talerliste med rekkefølge på hvem som skal tale. Når en person taler, vises oversikt over gjenstående tid. Sekretariatet kan starte og stoppe taletiden, samt redigere rekkefølgen. Møtedeltakere kan tegne seg for replikk, innlegg eller innlegg med forslag, og vil da se sin plass på talerlisten.
  • Det vil vises en liste over hvilke saker som skal stemmes over og i hvilken rekkefølge. Sekretariatet kan redigere rekkefølgen, voteringspunkt, dele opp voteringspunkt og legge til nytt voteringspunkt. Voteringsresultat vises fortløpende og kan filtreres etter parti. 

Dette var en kort introduksjon av løsningen. I løpet av de neste ukene vil vi poste nærmere presentasjoner av de ulike funksjonene i DigDem.

Kontakt oss for pris og mer informasjon

Get a free demo of DigDem

Book a free demo of DigDem to see how it works. One from our team will give you a walkthrough and answer all questions you may have. A demo is completely non-binding.

kontakt oss

Jesper Kræmer Kufaas, Sales director
Mobile: 902 72 600
jesper@jupiter.no

or
info@digdem.no