Funksjon for unntatt offentlighet

Del

I noen møter er det nødvendig å behandle saker som er unntatt offentlighet. Man kan da støte på utfordringer knyttet til om møtesystemet ivaretar hensynet til personvern. For å oppfylle kravene til databehandling etter GDPR (Personvernforordningen), er det essensielt å sikre at dette er på plass.

DigDem har funksjonalitet for håndtering av saker som er unntatt offentlighet. Vi er opptatt av sikkerhet og personvern, og har derfor utviklet funksjonalitet som gjør at alle saker kan behandles i samsvar med GPDR.

Slik fungerer det

Saker unntatt offentlighet behandles i DigDem ved at tilgang til møter låses for andre enn sekretærer og utvalgsmedlemmer i det gitte utvalget. Sakene kan importeres til DigDem fra kundens sak- og arkivsystem, eller de kan opprettes direkte i DigDem. Unntatt offentlige sakstitler (skjermet tittel) og vedtak blir ikke protokollført. Når unntatt offentlige saker blir fjernet fra DigDem av sekretariatet, vil tilhørende data og dokumenter slettes fra systemet. I tillegg til innlogging med ID-porten, gjør dette at saker og dokumenter sikres på en trygg og kontrollert måte.

Kontakt oss for pris og mer informasjon

Get a free demo of DigDem

Book a free demo of DigDem to see how it works. One from our team will give you a walkthrough and answer all questions you may have. A demo is completely non-binding.

kontakt oss

Jesper Kræmer Kufaas, Sales director
Mobile: 902 72 600
jesper@jupiter.no

or
info@digdem.no