About DigDem

DigDem (Digital Democracy) is a proven SaaS / cloud service for managing political meetings. The solution handles all processes in connection with meetings, including automatic attendance management, impartiality assessment, agenda, list of speakers, voting and more. The solution is available in English, Norwegian, Sami, Swedish, and Danish. DigDem is adapted to all digital surfaces, has a responsive design and supports all newer browsers. 

DigDem has been developed in close collaboration with local governing bodies, and is currently used by several municipalities and county municipalities in their political meetings.

 • Samfunnsmessige gevinster oppnås ved at lokaldemokratiet og den politiske styringen av kommunen blir styrket. Mer effektive og velfungerende møter i folkevalgte organer gir økt kvalitet på hele beslutningsprosessen samt de beslutningene som blir tatt.
 • Ressursmessige gevinster oppnås ved at administrasjonen av den politiske beslutningsprosessen blir mer effektiv. Tungvinte manuelle operasjoner, «tidstyver» og feilkilder i dagens system blir redusert. Både administrasjonen, sekretariatet og de folkevalgte får bedre arbeidsbetingelser. DigDem vil frigjøre tid til å styrke kvaliteten på sekretariatets kjerneoppgaver.

Formålene er i tråd med vår visjon om at DigDem skal være et ledende verktøy i styrking av demokratiet i Norge og verden. Løsningen er bygd på en teknisk moderne plattform som gir politikere, sekretariat og publikum sanntidsoppdateringer av de politiske prosessene. 

DigDem is funded on 4 basic principals

Flexibility
With loads of functionality that can be turned on / off or adapted to the customer's needs without code changes, DigDem is an extremely flexible meeting portal. We are also agnostic about which case and archive management system we can be integrated with.

High security and stability
DigDem is tested annually against the Open Web Application Security Project (OWASP), which is a recognized security standard. We only provide login solutions that use 2-factor authentication. We also have a module for processing of screened cases with "closed" meetings. DigDem Premium is operated on your local server, and guarantees 99.9% uptime.

User-friendly
DigDem is compliant with WCAG 2.0 guideliunes when it comes to universal design. Our self-developed unique live-meeting mode allows politicians to be automatically navigated through the meeting agenda.

Effective meetings and open Democracy
DigDem is also a comprehensive system for preparation, implementation and follow-up of meetings. We streamline the preparations for the meetings for secretaries and politicians. Meetings are held faster, committee leaders can do so without the support of the administration. Automatic meeting minutes and automatic archiving minimizes the work load. In the live broadcasts of the meeting, we automatically show who is on the speaker stand, voting result graphics with more.

DigDem functionality breakdown

 • Meeting list
 • Opprette møte og saker
 • Add meeting documents
 • Overview upcoming meetings
 • Important messages from administration
 • Notes functionality
 • Proposal list
 • Attendance statistics
 • Self-defined link shortcuts
 • Link shortcuts from Administration
 • Attendance list
 • Automatic meeting invite
 • Attendance management
 • Agenda list
 • Edit agenda
 • Create agenda points
 • Add case documents
 • Behandlingslinje (tidligere behandlinger av sak)
 • Speakers list
 • Edit speakers list
 • Lots of speaking settings
 • Sign up speaker list
 • to the agenda functionality
 • Editing voting
 • Voting modal
 • Submit vote and change vote
 • Voting results view
 • unanimous functionality
 • Countervoting
 • Manually add votes
 • Advanced split voting text functionality
 • Multiple voting
 • Anonymous Voting
 • Submit absence
 • Absence proceedings
 • Submit impartiality assessment
 • Impartiality assessment proceedings
 • Tilgangsstyring på saksnivå ved inhabilitet
 • Innlogging med ID-porten
 • Innlogging med SMS
 • Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) integrasjon
 • Innsending av forslag
 • Redigering av innsendte forslag
 • Forslagsliste
 • Sletting og gjenoppretting av forslag (forslagsarkiv)
 • Sende inn eventueltsaker/dagsaktuelle saker og spørsmål
 • Egendefinerte forslagstyper og typer til dagsaktuelle saker/spørsmål
 • Avansert PDF-leser funksjonalitet (annotering++)
 • Samledokument
 • Søk i løsningen
 • Tilgangsstyring saksnivå
 • Tilgangsstyring dokumentnivå

Chat med partigruppa di, utvalget, eller lag egne samtaler med en eller flere.

 • Notater for eget bruk eller å dele
 • Visning av vedtak
 • Opprette vedtak
 • Vedtaksrapport
 • Storskjerm/infoskjerm i salen
 • Stream, livesending overlay/supring
 • Møterapport
 • Rapport og statistikk
 • Møteprotokoll
 • Roller og rettigheter
 • Administrasjon av brukere, grupper og utvalg
 • Bruker historikk
 • Automatisk arkivering av sak/møteprotokoll, habilitetsvurderinger, forfall++
 • Live-modus
 • Responsiv brukergrensesnitt, brukerdialog og nettleserstøtte
 • Universelt utformet WCAG 2.0
 • Språk: Bokmål, nynorsk, nordsamisk, sørsamisk, svensk, dansk og engelsk
 • DigDem Easy – spesialisert mobilversjon
 • Konteksrelatert hjelpefunksjonalitet
 • Sak- og arkivsystem integrasjon
 • Synkronisering av brukere, grupper og utvalg
 • Synkronisering av møter, saker og dokumenter
 • SMS-varslinger
 • Kalender integrasjon (Outlook++)

kontakt oss

Jesper Kræmer Kufaas, Sales director
Mobile: 902 72 600
jesper@jupiter.no

or
info@digdem.no

Få gratis DigDem-demo

Bestill en gratis demo av DigDem for å få et innblikk i løsningen og se hvordan møter avholdes. En fra DigDem-teamet vil gi en gjennomgang og besvare dine spørsmål. Det er helt uforpliktende.