DigDem is funded on 4 basic principals

Flexibility
Med et hav av funksjonalitet som kan skrues av/på og tilpasses kundens behov uten kodeendringer, er DigDem Norges mest fleksible møteplattform. Systemet er i tillegg agnostisk til hvilket sak- og arkivsystem det kan være integrert mot.

Høy sikkerhet og stabilitet
DigDem testes årlig mot OWASP (Open Web Application Security Project) som er en anerkjent sikkerhetsstandard. Vi leverer kun innloggingsløsninger som benytter 2-faktor autentifisering (Bank-ID eller SMS). Systemet støtter behandling av saker som er unntatt offentlighet. DigDem driftes på solide servere som garanterer for 99,9% oppetid.

Brukervennlig
DigDem har universell utforming, og er dessuten kjent for å være intuitivt og brukervennlig. Med løsningens unike live-modus blir møtedeltakere automatisk navigert fra sak til sak. Det er enkelt å følge møtet, melde seg til talerliste og votere. 

Effektivisering og innsyn i møter
DigDem er et helhetlig system for forberedelse, gjennomføring og etterarbeid av møter. Løsningen forenkler møter både for administrasjonen og deltakerne. Automatisk møteprotokoll sikrer mindre manuelt etterarbeid. Mulighet for direktesending av møter viser hvem som taler, hvilken sak som behandles og voteringsresultat.

Funksjonalitet i DigDem

 • Meeting list
 • Opprette møte og saker
 • Add meeting documents
 • Overview upcoming meetings
 • Important messages from administration
 • Notes functionality
 • Proposal list
 • Attendance statistics
 • Self-defined link shortcuts
 • Link shortcuts from Administration
 • Attendance list
 • Automatic meeting invite
 • Attendance management
 • Agenda list
 • Edit agenda
 • Create agenda points
 • Add case documents
 • Behandlingslinje (tidligere behandlinger av sak)
 • Speakers list
 • Edit speakers list
 • Lots of speaking settings
 • Sign up speaker list
 • to the agenda functionality
 • Editing voting
 • Voting modal
 • Submit vote and change vote
 • Voting results view
 • unanimous functionality
 • Countervoting
 • Manually add votes
 • Advanced split voting text functionality
 • Multiple voting
 • Anonymous Voting
 • Submit absence
 • Absence proceedings
 • Submit impartiality assessment
 • Impartiality assessment proceedings
 • Tilgangsstyring på saksnivå ved inhabilitet
 • Innlogging med ID-porten
 • Innlogging med SMS
 • Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) integrasjon
 • Innsending av forslag
 • Redigering av innsendte forslag
 • Forslagsliste
 • Sletting og gjenoppretting av forslag (forslagsarkiv)
 • Sende inn eventueltsaker/dagsaktuelle saker og spørsmål
 • Egendefinerte forslagstyper og typer til dagsaktuelle saker/spørsmål
 • Avansert PDF-leser funksjonalitet (annotering++)
 • Samledokument
 • Søk i løsningen
 • Tilgangsstyring saksnivå
 • Tilgangsstyring dokumentnivå

Chat med partigruppa di, utvalget, eller lag egne samtaler med en eller flere.

 • Notater for eget bruk eller å dele
 • Visning av vedtak
 • Opprette vedtak
 • Vedtaksrapport
 • Storskjerm/infoskjerm i salen
 • Stream, livesending overlay/supring
 • Møterapport
 • Rapport og statistikk
 • Møteprotokoll
 • Roller og rettigheter
 • Administrasjon av brukere, grupper og utvalg
 • Bruker historikk
 • Automatisk arkivering av sak/møteprotokoll, habilitetsvurderinger, forfall++
 • Live-modus
 • Responsiv brukergrensesnitt, brukerdialog og nettleserstøtte
 • Universelt utformet WCAG 2.0
 • Språk: Bokmål, nynorsk, nordsamisk, sørsamisk, svensk, dansk og engelsk
 • DigDem Easy – spesialisert mobilversjon
 • Konteksrelatert hjelpefunksjonalitet
 • Sak- og arkivsystem integrasjon
 • Synkronisering av brukere, grupper og utvalg
 • Synkronisering av møter, saker og dokumenter
 • SMS-varslinger
 • Kalender integrasjon (Outlook++)

About DigDem

DigDem (Digitalt Demokrati) er en velutprøvd SaaS/skytjeneste for administrasjon av møter. Løsningen håndterer alle prosesser i forbindelse med møter, herunder automatisk deltaker- og varainnkalling, habilitetsvurdering, agenda, talerliste, votering med mer. Løsningen er tilgjengelig på norsk, samisk og engelsk. DigDem er tilpasset alle digitale flater, har responsivt design og støtter alle nyere nettlesere. 

DigDem has been developed in close collaboration with local governing bodies, and is currently used by several municipalities and county municipalities in their political meetings.

 • Samfunnsmessige gevinster oppnås ved at lokaldemokratiet og den politiske styringen av kommunen blir styrket. Mer effektive og velfungerende møter i folkevalgte organer gir økt kvalitet på hele beslutningsprosessen samt de beslutningene som blir tatt.
 • Ressursmessige gevinster oppnås ved at administrasjonen av den politiske beslutningsprosessen blir mer effektiv. Tungvinte manuelle operasjoner, «tidstyver» og feilkilder i dagens system blir redusert. Både administrasjonen, sekretariatet og de folkevalgte får bedre arbeidsbetingelser. DigDem vil frigjøre tid til å styrke kvaliteten på sekretariatets kjerneoppgaver.

Formålene er i tråd med vår visjon om at DigDem skal være et ledende verktøy i styrking av demokratiet i Norge og verden. Løsningen er bygd på en teknisk moderne plattform som gir politikere, sekretariat og publikum sanntidsoppdateringer av de politiske prosessene. 

Get a free demo of DigDem

Book a free demo of DigDem to see how it works. One from our team will give you a walkthrough and answer all questions you may have. A demo is completely non-binding.

kontakt oss

Jesper Kræmer Kufaas, Sales director
Mobile: 902 72 600
jesper@jupiter.no

or
info@digdem.no