Partiet Venstre som pilotkunde

Del

Politikere som benytter Jupiters DigDem-møter har uttalt at løsningen er banebrytende. Dette underbygges av Innovasjon Norge som vurderer DigDem-møtene til å være en løsning med stor nytteverdi, høy innovasjonsgrad og med sannsynlighet for å lykkes. Vi fikk på bakgrunn av dette støtte fra Innovasjon Norge til vårt utviklingsprosjekt DigDem (Digitalt Demokrati).

Med på laget i innovasjonsprosjektet har vi partiet Venstre som pilotkunde. Venstre er en organisasjon med over 6000 medlemmer og avholder flere store møter i løpet av året. Det er veldig spennende og av stor verdi for utviklingen av DigDem som møtesystem å samarbeide med en såpass stor organisasjon. Med en slik brukermasse vil vi sikre mangfold blant testere, og dermed få tilbakemeldinger som vil bidra til å ytterligere forbedre produktet. Dette bidrar til et komplett digitalt møtesystem som har fullverdig funksjonalitet for møteinnkalling, talerliste, digital avstemming og mer.

Venstre tester nå løsningen, og vil gjennomføre sine første møter på nyåret. Vi går dermed en spennende utviklingstid i møte! Vi er sikre på at dette vil bidra til et produkt av høy kvalitet, som tilfredsstiller de behov som gjør seg gjeldende i politiske møter.

Kontakt oss for demo av ditt DigDem-møte eller prøv løsningen gratis!

Kontakt oss for pris og mer informasjon

Get a free demo of DigDem

Book a free demo of DigDem to see how it works. One from our team will give you a walkthrough and answer all questions you may have. A demo is completely non-binding.

kontakt oss

Jesper Kræmer Kufaas, Sales director
Mobile: 902 72 600
jesper@jupiter.no

or
info@digdem.no