Forberedelse til kommunestyre- og fylkestingsvalg

Del

Snart valgkamp og nye styrer

Neste høst er det duket for kommunestyre- og fylkestingsvalg. Mange av de politiske partiene har begynt forberedelsene med å legge strategi for valgkampen. Det er gode grunner til at også kommunestyrene og fylkestingene forbereder seg på valget og en ny fireårsperiode. 

Ved valg skjer det alltid større eller mindre forandringer i kommunestyret og fylkestinget; strukturelle endringer, nye representanter, ny politikk og nytt samarbeid. For samfunnet er det naturligvis best at overgangen til det nye lokalstyret går så smidig som mulig. 

Et verktøy for gode politiske beslutninger

Et solid møtesystem kan bidra vesentlig til en god overgang fra gammelt til nytt styre. Vi ser hos våre kunder at politisk samarbeid fungerer svært godt i DigDem, både internt i partiene og på tvers. DigDem er et stabilt system som gjør det enklere å fatte gode politiske beslutninger.

I begynnelsen av en valgperiode er det mange valgløfter som skal innfris så raskt som mulig. For å realisere politikken er det essensielt å ha et system som tilrettelegger for effektive beslutninger som også holder høy kvalitet. For innbyggerne er det også tillitsvekkende med et system som gir de muligheten til å følge den politiske beslutningsprosessen. I DigDem er dette mulig med en egen publikumsvisning.

Mange kommuner skal ut på anbud

Mange kommuner og fylkeskommuner vi er i dialog med har begynt forberedelsene med anbud for å anskaffe et møtesystem. Flere av disse planlegger å gå ut på anbud tidlig i 2023 for å ha en løsning som er klar til bruk etter høstens kommunestyre- og fylkestingsvalg. Vi støtter denne strategien.

Et møtesystem som er klart for det nye styret vil bidra til en god start på den nye valgperioden. Fra dag én vet politikerne hvilket system de skal forholde seg til, og kan sette seg inn i dette. De slipper å bruke tid og ressurser på å gjøre en slik anskaffelse, og kan dermed fokusere hundre prosent på politikken. Vi anser det som et klokt valg for kommuner og fylkeskommuner å anskaffe et møtesystem i forkant av valget, så man sikrer et godt utgangspunkt for det nye styret.

Hvilke krav skal dere stille til systemet?

Vi er gjerne behjelpelig med utforming av kravspesifikasjon i forbindelse med anbud. Vår erfaring er at det kan være vanskelig å vite hvilke funksjonelle krav man skal stille til et møtesystem. God inspirasjon kan ofte hentes fra andre kommuners kravspesifikasjoner. Vi kan gi tips om hva det er lurt å stille som krav basert på de behov og ønsker deres kommune har, da dette kan variere stort. Rådgivningen skjer selvsagt innenfor rammene av regelverket for offentlige anskaffelser.

Ta kontakt med jesper@jupiter.no for en uforpliktende prat!

Kontakt oss for pris og mer informasjon

Få gratis DigDem-demo

Bestill en gratis demo av DigDem for å få et innblikk i løsningen og se hvordan møter avholdes. En fra DigDem-teamet vil gi en gjennomgang og besvare dine spørsmål. Det er helt uforpliktende.

kontakt oss

Jesper Kræmer Kufaas, Salgssjef
tlf. 902 72 600
jesper@jupiter.no

Generell henvendelse
info@digdem.no