Fordeler med hybride møter

Del

De siste årene har begrepet hybride møter for alvor blitt lansert. Alle har vært nødt til å tilpasse seg pandemien, og hybride møter er en av løsningene man har funnet. Etter noen års erfaring med å levere DigDem til hybride møter, ser vi klare fordeler med møteformen. Vi tror dette er blitt en del av den nye normalen.

Sparer miljø og kostnader

De åpenbare fordelene er at man unngår unødvendige reiser og utskrifter av saksdokumenter. Hybride møter lar deltakerne delta fra der det er mest praktisk for dem – enten digitalt eller ved å møte fysisk. Dermed sparer man både miljø og kostnader. En kunde som nylig brukte DigDem konkluderte med at de sparte 1,2 millioner kroner på å gjennomføre møtet hybrid med DigDem, i stedet for å ha det fysisk. De hadde reduserte kostnader knyttet til reise, hotell og fasiliteter.

Større deltakelse

Erfaringer viser at hybride møter gir større deltakelse. Medlemmer som ikke ville deltatt fysisk får anledning til å være med digitalt. Dermed får man større oppslutning og avgjørelser som har større forankring i medlemsmassen.

Mer effektive møter

DigDem gjør også møter mer effektive. Alle prosesser er samlet i løsningen, og så mye som mulig er automatisert. Det sendes innkalling til møtedeltakere, og vara innkalles automatisk dersom noen melder forfall. til Stemmer telles opp fortløpende under votering. Man sparer ressurser i forbindelse med tellekorps og får voteringsresultatet raskt. Møteprotokoll skrives automatisk og er tilgjengelig i løsningen etter endt møte. Enklere prosesser gir mer effektive møter, samtidig som beslutningene holder høy kvalitet.

Kontakt oss for pris og mer informasjon

Få gratis DigDem-demo

Bestill en gratis demo av DigDem for å få et innblikk i løsningen og se hvordan møter avholdes. En fra DigDem-teamet vil gi en gjennomgang og besvare dine spørsmål. Det er helt uforpliktende.

kontakt oss

Jesper Kræmer Kufaas, Salgssjef
tlf. 902 72 600
jesper@jupiter.no

Generell henvendelse
info@digdem.no