Forslagsinnsending

Forslagsinnsending er en sentral del av politiske møter, og vi har derfor laget en egen modul for dette i DigDem.


I forslagsmodulen kan man velge hvilket type forslag man ønsker å sende, og om man vil jobbe med det alene eller dele det med andre medlemmer. Man kan også velge hvilke partier man sender forslaget på vegne av. Forslaget kan lagres som kladd slik at man når som helst kan komme tilbake til å arbeidet med det.

Tentativt bilde av forslagsinnsending.

Tentativt bilde av forslagsinnsending – type forslag.

Sekretariatet og møtedeltakere vil kunne se en oversikt over alle forslag som er kommet inn til et møte. Denne listen kan sorteres og filtreres etter forslag per sak og per møte. Listen kan også lastes ned og printes, slik at den er tilgjengelig også når man er offline.

Tentativt bilde av forslagsliste.

Forslagsmodulen i DigDem gjør det enkelt å jobbe med og samarbeide om forslag, og det er lett å komme tilbake til arbeidet senere, siden hele prosessen skjer i løsningen.