All funksjonalitet DigDem Offentlig
ID-port innlogging (BankID eller SMS)
Sak- og arkivintegrasjon (les) – automatisk import av møter, saker, dokumenter, brukere og utvalg.
Oppretting av saker og dokumenter
Live-modus – møteleder/sekretariat tar deltakerne automatisk igjennom møtet
Brukeradministrasjon – opprett brukere, komiteer og utvalg
Talerliste & tidsstyring
Forslagshåndtering
Votering – med sanntidsvisning av resultat (parti/personnivå)
Infoskjerm – tilpasset storskjerm visning for møtesal, streaming og publikum
Møterapport
Støtte for videomøter (Zoom, Teams, Google++)
Kan brukes på alle plattformer
PDF-annotering
Responsivt webdesign
SSL (Hengelås i adresselinjen)
Unikt domene (f.eks. www.ditt.digdem.no)
Automatisk møteinnkalling/vara-innkalling (E-post & SMS)
Universiell utforming (WCAG 2.0)
Notatmodul
Chat (privat, utvalg, parti eller andre grupper)
Egendefinerte lenker og skjemaer
Saksbehandling forfall/habilitet
Tilgangsstyring på saksnivå
Oppmøte- og forfallsstatistikk
Åpne API
API for brukeradministrasjon (AD integrering)
Rolle- og rettighetsstyring
Private/låste møter – for behandlinger unntatt offentlig
Sette forslag opp mot hverandre
Automatisk splitting av innstillinger og forslag
Sak- og arkivintegrasjon (skriv) – habilitet, innsendte saker++