Gjennomførte webinar med stor suksess

Del

Suksesshistorie fra kunde

Onsdag 24. februar inviterte vi til webinar om DigDem. Med over 20 deltakere og mange gode spørsmål underveis, ble det en suksess som vi gleder oss til å gjenta 24. mars!

Etter at Are hadde gitt en kort introduksjon til løsningen, holdt Ole Kristian fra Trondheim kommune en god presentasjon om deres opplevelse av DigDem. Han fortalte om bakgrunnen for anskaffelsen og hvilke gevinster de ønsket, for så å fortelle om hvilke gevinster de anser å ha oppnådd. For Trondheims vedkommende kunne det oppsummeres til:

«Vi er sjeleglad for at vi anskaffet DigDem.»

Trondheim kommunes kundeopplevelse kan rett og slett beskrives som en suksesshistorie.

Som med det meste annet er det likevel alltid rom for forbedring, så Ole Kristian fortalte også om mulighetene for videre utvikling av digitale prosesser i kommunen. Om dette supplerte også Are ved å vise roadmap og fortelle om hvor veien går videre med DigDem 2.0.

Johannes avholdt demo av løsningen for å gjøre deltakerne kjent med funksjonaliteten i løsningen, og å se hvordan DigDem gjør møtene bedre.


Nytt webinar 24. mars

Vi gleder oss til nytt webinar 24. mars, og oppfordrer alle som er nysgjerrig på DigDem til å melde seg på. Påmelding skjer via digdem.no/webinar.

Har du ikke anledning til å delta på webinaret er det også mulig å få tilsendt link til webinaret 24. februar. Send oss en mail, så tar vi kontakt.

Suksesshistorie fra kunde

Onsdag 24. februar inviterte vi til webinar om DigDem. Med over 20 deltakere og mange gode spørsmål underveis, ble det en suksess som vi gleder oss til å gjenta 24. mars!

Etter at Are hadde gitt en kort introduksjon til løsningen, holdt Ole Kristian fra Trondheim kommune en god presentasjon om deres opplevelse av DigDem. Han fortalte om bakgrunnen for anskaffelsen og hvilke gevinster de ønsket, for så å fortelle om hvilke gevinster de anser å ha oppnådd. For Trondheims vedkommende kunne det oppsummeres til:

«Vi er sjeleglad for at vi anskaffet DigDem.»

Trondheim kommunes kundeopplevelse kan rett og slett beskrives som en suksesshistorie.

Som med det meste annet er det likevel alltid rom for forbedring, så Ole Kristian fortalte også om mulighetene for videre utvikling av digitale prosesser i kommunen. Om dette supplerte også Are ved å vise roadmap og fortelle om hvor veien går videre med DigDem 2.0.

Johannes avholdt demo av løsningen for å gjøre deltakerne kjent med funksjonaliteten i løsningen, og å se hvordan DigDem gjør møtene bedre.


Nytt webinar 24. mars

Vi gleder oss til nytt webinar 24. mars, og oppfordrer alle som er nysgjerrig på DigDem til å melde seg på. Påmelding skjer via digdem.no/webinar.

Har du ikke anledning til å delta på webinaret er det også mulig å få tilsendt link til webinaret 24. februar. Send oss en mail, så tar vi kontakt.

Kontakt oss for pris og mer informasjon

Få gratis DigDem-demo

Bestill en gratis demo av DigDem for å få et innblikk i løsningen og se hvordan møter avholdes. En fra DigDem-teamet vil gi en gjennomgang og besvare dine spørsmål. Det er helt uforpliktende.

kontakt oss

Jesper Kræmer Kufaas, Salgssjef
tlf. 902 72 600
jesper@jupiter.no

Generell henvendelse
info@digdem.no