Integrasjon mot videosystemer

DigDem støtter nå integrasjon mot videoesystemer! Dette innebærer at fjernmøter kan gjennomføres enklere med video i DigDem. På denne måten slipper man å operere med mange ulike systemer for å kunne gjennomføre politiske videomøter. DigDem støtter mange videosystemer, herunder Zoom, Microsoft Teams, Google Hangouts, Webex, Skype, m.m.

Hvordan fungerer det?
Møteleder slår på videomøtefunksjonalitet i DigDem for det aktuelle møte. Når utvalgsmedlemmene klikker seg inn på det aktuelle møtet, blir de automatisk videresendt til videomøtet.

Ta kontakt på info@digdem.no for informasjon om bestilling.