Meldingstjenester

En sentral funksjon for administrasjon av politiske møter i DigDem vil være meldingstjenesten. Tjenesten vil skape flyt mellom de ulike funksjonene i løsningen, og gjøre samarbeid enkelt.

I meldingstjenesten vil man kunne snakke med alle medlemmer, og lage både egendefinerte grupper og grupper for partiet. Man kan videre benytte tjenesten og gruppene til å samarbeide om forslag og planlegge møter.

Tentativ visning av meldingsfunksjon.

I egen innboks vil man også se sine egne aktive saker som er til behandling hos sekretariatet, herunder forfallsmeldinger og habilitetsmeldinger. Man kan i samme vindu ha en dialog med sekretariatet om saken.

Tentativ visning av dialog med sekretariat om forfallsmelding.

Meldingstjenesten vil bidra til en god flyt i administrasjon og gjennomføring av politiske møter!