Miljøfyrtårnsertifisert bedrift

Del

Jupiter System Partner har vært miljøfyrtårnsertifisert bedrift i mange år. Dette er et sertifikat som må fornyes hvert tredje år for å sikre kontinuerlig forbedring og god miljøstyring. Vi er fornøyd med å ha fått resertifisering som Miljøfyrtårn i år. Dette er et bevis på Jupiters miljøinnsats og samfunnsansvar.

I forbindelse med resertifisering gjør Jupiters administrative leder, Cathrin, en betydelig innsats for å sørge for at rutiner er på plass. Samtidig skjer den viktige jobben hver dag, ved at de ansatte etterlever rutinene. Sammen legger vi ned en felles innsats for klima og miljø.

Vi er opptatt av bærekraft, og vil at det skal gjenspeiles i vår daglige drift. DigDem er i denne forbindelse et bidrag til mer bærekraftige møter. Møtesystemet effektiviserer, fordrer mindre reising og tilbyr digitale saksdokumenter fremfor papirbunker. Et av målene med miljøfyrtårnsertifisering er å gjøre en helhetlig, systematisk og langsiktig miljøinnsats. Dette målet mener vi også DigDem-kunder er med på å oppnå ved å benytte DigDem til sine møter.

Sammen bidrar vi til en grønnere fremtid!

Kontakt oss for pris og mer informasjon

Få gratis DigDem-demo

Bestill en gratis demo av DigDem for å få et innblikk i løsningen og se hvordan møter avholdes. En fra DigDem-teamet vil gi en gjennomgang og besvare dine spørsmål. Det er helt uforpliktende.

kontakt oss

Jesper Kræmer Kufaas, Salgssjef
tlf. 902 72 600
jesper@jupiter.no

Generell henvendelse
info@digdem.no