Møtesystemet med livemodus

Del

DigDem har funksjonalitet som sørger for at møtedeltakere er på rett plass i møtet til enhver tid. Funksjonen livemodus kommer opp når det er et aktivt møte som du er på deltakerlisten til. Ved å trykke på knappen blir brukeren sendt til møtet i sanntid. Dette innebærer at brukere kan navigere i løsningen underveis i møtet, uten å være i selve møtetvinduet hele tiden.

Når møtedeltakere er i livemodus, vil de bli tatt igjennom møtet punkt for punkt etter hvert som møteleder/sekretær navigerer seg gjennom møtet ved bruk av «Neste»- og «Forrige»-knappene.

Brukere kan gå ut av livemodus dersom de ønsker, men raskt og enkelt gå inn igjen ved å trykk på en godt synlig knapp. De vil da bli tatt tilbake til det aktuelle punktet i møtet.  

Ved votering blir imidlertid alle deltakere sendt til voteringsvinduet. Livemodusen låses da så lenge voteringen starter, slik at alle avgir stemme. Dette er med på å sikre effektiv digital votering.

Kontakt oss på info@digdem.no for demo eller mer info.

Kontakt oss for pris og mer informasjon

Få gratis DigDem-demo

Bestill en gratis demo av DigDem for å få et innblikk i løsningen og se hvordan møter avholdes. En fra DigDem-teamet vil gi en gjennomgang og besvare dine spørsmål. Det er helt uforpliktende.

kontakt oss

Jesper Kræmer Kufaas, Salgssjef
tlf. 902 72 600
jesper@jupiter.no

Generell henvendelse
info@digdem.no