Mulighet for å utsette årsmøte og generalforsamling til august

Stortinget har vedtatt en midlertidig lov om å utsette fristene for bla. å avholde årsmøte og generalforsamling. Fristen er utsatt med to måneder, hvilket innebærer at det må avholdes innen utløpet av august. Loven gir bedre tid til å fastsette det nødvendige og å avholde ordinær generalforsamling og årsmøte. Dette gir også tid til å […]

DigDem er under kontinuerlig utvikling og forbedring

DigDem skal være den ideelle møteplattform for både digitale, hybrid og fysiske møter. Dette omfatter alt fra politiske møter til årsmøter i borettslag eller foreninger. For å imøtekomme alle behov som gjør seg gjeldende i de ulike møtene, forutsetter dette en allsidig løsning med bred funksjonalitet. Dette siktemålet har vi for øye når vi hele […]

Webinar: Askøy kommune forteller om deres erfaringer

Onsdag 12. mai avholdt vi nytt webinar om DigDem, hvor blant annet Marius Thorstensen fra Askøy kommune var med. Vi samarbeidet tett med Marius da Askøy gikk til anskaffelse av DigDem, og på onsdag fortalte han om deres erfaringer og gevinster med DigDem. Møtte på utfordring med Zoom i desember Da pandemien inntraff brukte Askøy […]

KrF brukte DigDem til landsmøtet

Torsdag til søndag forrige uke gjennomførte KrF sitt landsmøte i DigDem – med stor suksess. DigDem-kvalitetssikrer Johannes Haugan Nilsen var standby support under hele møtet, men det gikk smertefritt for seg. KrF hadde ikke bestilt opplæring i forkant av møtet, men klarte fint å navigere i løsningen og lære seg å bruke den. Dette viser […]