Publikumsvisning

En viktig del av demokratiet er innsyn i hvordan politiske beslutninger fattes. Dette ønsker vi å gjøre tilgjengelig i DigDem. Noe av den fremtidige funksjonaliteten vil dermed være publikumsvisning i DigDem. Dette åpner for publikum i politiske møter på en helt ny måte. Gjennom Aventia KommuneTV vil borgerne kunne følge møter i sanntid, og se […]

Talerliste

En oversiktlig talerliste er en god bidragsyter til et effektivt møte. Dette har derfor vært et naturlig satsningsområde i DigDem. Løsningen gir en oversiktlig visning av talerlisten ved å vise talere, rekkefølge og hvilken type innlegg eller forslag det gjelder. Sorteringen skjer automatisk etter prioritet på forslag og innlegg. Medlemmer tegner seg enkelt for replikk, […]

Samarbeid med Documaster

Documaster er en uavhengig og skalerbar arkivløsning for å administrere dokumenter på en enkel og sikker måte. Det er en av få sertifiserte Noark 5 arkivkjerner i Norge, og har mange kommuner som kunder. Vi er veldig glade for å samarbeide med de! DigDem samarbeider med Documaster Vi jobber nå med å integrere Jupiter Innsyn […]

Digital votering i DigDem

Votering over de aktuelle sakene er en viktig del av møtet, og voteringsfunksjonalitet er dermed en helt essensiell del i DigDem. I løsningen forsøker vi å gjøre votering enkelt, effektivt og estetisk. DigDem kommer derfor med oversiktlig og intuitiv voteringsfunksjonalitet. Sekretariatet vil se en oversikt over antall stemmer for og mot på partinivå, i tillegg […]

Forslagsinnsending

Forslagsinnsending er en sentral del av politiske møter, og vi har derfor laget en egen modul for dette i DigDem. I forslagsmodulen kan man velge hvilket type forslag man ønsker å sende, og om man vil jobbe med det alene eller dele det med andre medlemmer. Man kan også velge hvilke partier man sender forslaget […]

Forfallshåndtering

Vi går videre i presentasjonen av DigDems funksjonalitet, og neste ut er forfallshåndtering! Sett deg inn i dette scenarioet: En møtedeltaker melder forfall. Sekretariatet sitter egentlig i en intens behandling av innsynsbegjæringer, men har ikke noe annet valg enn å finne en erstatter til møtet. Sekretariatet må bla i registeret for å finne det aktuelle […]

Ny kommunelov tillater fjernmøter

Vel overstått kommunevalg! Høsten 2019 trer Norges nye kommunelov i kraft. En av endringene som følger med den nye loven er § 11-7 om fjernmøter. Bestemmelsen gir en generell adgang til å ha fjernmøter i folkevalgte organer. Et fjernmøte innebærer at møtedeltakerne ikke er samlet i et lokale, men at de via tekniske hjelpemidler likevel […]

PDF-funksjonalitet

DigDem leser og arkiverer til kundens sak- og arkivsystem, og vil derfor alltid ha oppdaterte møtedokumenter! AI (Kunstig intelligens) gjør at DigDem alltid har oppdaterte møtedokumenter, og dokumentlagring i løsningen sørger for rask og enkel tilgang til dokumentene. DigDem lager en samle-PDF med alle dokumentene til det aktuelle møtet. PDF-en blir tilgjengelig i løsningen i […]

Digitalt Demokrati – For et fremtidsrettet lokalstyre

I januar vant Jupiter anbudet om å utvikle en politikerportal for Trondheim kommune. Parallelt med utviklingen av deres produkt, har vi tatt ideen et steg videre, og holder nå på å utvikle et produkt som blir en nyvinning i norsk politikk. Vi vil med stort engasjement presentere vårt kommende produkt DigDem (Digitalt Demokrati). Som en […]