SK Brann gjennomførte møte med DigDem Easy

Sportsklubben Brann skulle avholde ekstraordinært årsmøte tirsdag 2. februar for å votere over om klubben skal legge kunstgress på stadion til seriestart 2021. De måtte finne en løsning hvor de enkelt og effektivt kunne gjennomføre møtet digitalt med votering. Valget falt på DigDem Easy. Det digitale årsmøtet gikk smertefritt for seg i DigDem Easy. Alle […]

Lansering av DigDem Easy

I noen digitale møter trenger man kun den helt grunnleggende funksjonaliteten, som sikker innlogging, talerliste og votering. Derfor har vi utviklet DigDem Easy – en nedskalert versjon av DigDem som lar deg gjennomføre møtet fra din mobil. Slik fungerer det1. Du får invitasjonslenke på e-post og logger deg inn fra mobilen via MinID eller BankID. […]

Partiet Venstre som pilotkunde

Politikere som benytter Jupiters DigDem-møter har uttalt at løsningen er banebrytende. Dette underbygges av Innovasjon Norge som vurderer DigDem-møtene til å være en løsning med stor nytteverdi, høy innovasjonsgrad og med sannsynlighet for å lykkes. Vi fikk på bakgrunn av dette støtte fra Innovasjon Norge til vårt utviklingsprosjekt DigDem (Digitalt Demokrati). Med på laget i […]

DigDem mot privatmarkedet

Startskuddet til DigDem var en forespørsel fra en offentlig aktør om et komplett møtesystem for å gjøre møtene deres bedre og mer effektive. Det er dermed satset stort på å imøtekomme offentlige og politiske aktørers behov ved designing av løsningen. Behovet for effektive møter med høy kvalitet er imidlertid vel så aktuelt i privat sektor. […]