Ny kommunelov tillater fjernmøter

Vel overstått kommunevalg! Høsten 2019 trer Norges nye kommunelov i kraft. En av endringene som følger med den nye loven er § 11-7 om fjernmøter. Bestemmelsen gir en generell adgang til å ha fjernmøter i folkevalgte organer. Et fjernmøte innebærer at møtedeltakerne ikke er samlet i et lokale, men at de via tekniske hjelpemidler likevel […]

PDF-funksjonalitet

DigDem leser og arkiverer til kundens sak- og arkivsystem, og vil derfor alltid ha oppdaterte møtedokumenter. AI (Kunstig intelligens) gjør at DigDem alltid har oppdaterte møtedokumenter, og dokumentlagring i løsningen sørger for rask og enkel tilgang til dokumentene. DigDem lager en samle-PDF med alle dokumentene til det aktuelle møtet. PDF-en blir tilgjengelig i løsningen i […]

Digitalt Demokrati – For et fremtidsrettet lokalstyre

I januar vant Jupiter anbudet om å utvikle en politikerportal for Trondheim kommune. Parallelt med utviklingen av deres produkt, har vi tatt ideen et steg videre, og holder nå på å utvikle et produkt som blir en nyvinning i norsk politikk. Vi vil med stort engasjement presentere vårt kommende produkt DigDem (Digitalt Demokrati). Som en […]