DigDem er skreddersydd for politiske møter

DigDem er utviklet i tett samarbeid med kommuner og fylkeskommuner i Norge. Vi har lyttet til politikernes behov for å spesialisere oss på møter i folkevalgte organer. Gjennom kontinuerlig testing, og nytenking, er DigDem blitt et av de fremste systemer for politiske møter.

 

Gangen i et DigDem-møte
1. Import fra sak- og arkivsystem

Møter, saker, dokumenter, utvalg og brukere importeres fra kundens sak- og arkivsystem.

2. Møteadministrator setter opp møte

En av adminbrukerne setter opp møte, registrerer saker og legger inn dokumenter til sakene.

3. Innkalling sendes ut

Admin sender ut innkalling til alle møtedeltakere. Forfallshåndtering er automatisert: Hvis en politiker melder forfall sendes det automatisk ut innkalling til vara.

4. Innlogging

Møtedeltakerne logger inn i DigDem med autentisering via BankID. Slik ivaretas sikkerheten. Politikerne kan etter dette begynne å sende inn forslag og samarbeide i sakene.

 
5. Saksbehandling

Møteleder starter møtet til angitt tidspunkt. Under møtet kan deltakere melde seg på talerliste. Taletid vises og teller opp eller ned – avhengig av hva som er valgt av admin.

6. Votering

Votering skjer ved å trykke på knapp «for» eller «mot». Stemmen kan endres inntil voteringen er avsluttet. Voteringsresultat vises fortløpende.

7. Møteprotokoll

Møteprotokoll skrives automatisk av systemet og kan hentes ut etter endt møte. 

Automatisk
innkalling

Talerliste og
tidsstyring

Digital
votering

Oppdaterte
møtedokumenter

Noen av våre offentlige kunder og samarbeidspartnere

Funksjoner i DigDem

DigDem-kommuner er fornøyde kunder

Alle kommunene og fylkeskommunene som bruker DigDem i dag har uttrykt at de er fornøyd med løsningen. Er det noe som kunne vært bedre, setter vi oss ned med kunden og lytter. Det er gjennom deres innspill at vi kan utvikle den beste løsningen.

Med Jupiter Innsyn har vi siden begynnelsen av 2000-tallet bidratt til å løfte noe av demokratiet inn i de tusen hjem. Vårt ønske om å styrke demokratiet er også sentralt i utviklingen av DigDem. Produktet bidrar til en mer effektiv gjennomføring av møter i folkevalgte organer, og frigjør tid til annet arbeid. 

«DigDem fungerte veldig bra.»
Gunnar Wilhelmsen
Ordfører, Tromsø kommune
«Vi er sjeleglad for at vi anskaffet DigDem.»
Ole Kristian Lundereng
Spesialkonsulent i Bystyresekretariatet
Trondheim kommune
«Funksjonalitet for talerliste har gitt vesentlig gevinst på oversikt og effektivisering i møtene.»
Marius Thorstensen
Rådgiver, Askøy kommune

Hvilken løsning skal dere kjøpe?

Vi har med årene opparbeidet oss erfaring med offentlige anbudsprosesser. Erfaringen tilsier at det kan være utfordrende å vite hvilke krav man som kunde burde stille til et møtesystem. 

Det kan være verdifullt å se en løsning i bruk før man avgjør hva som er viktig å få med. Vi bistår derfor gjerne med hjelp til utforming av kravspesifikasjon og innspill på hvilke kvaliteter man bør se etter hos en leverandør. Dette skjer naturligvis innenfor rammene av regelverket for offentlige anskaffelser.

 

SE DIGDEM I BRUK!

Få gratis DigDem-demo

Bestill en gratis demo av DigDem for å få et innblikk i løsningen og se hvordan møter avholdes. En fra DigDem-teamet vil gi en gjennomgang og besvare dine spørsmål. Det er helt uforpliktende.

kontakt oss

Jesper Kræmer Kufaas, Salgssjef
tlf. 902 72 600
jesper@jupiter.no

Generell henvendelse
info@digdem.no