DigDem for politiske møter

Hva er DigDem?

DigDem (Digitalt Demokrati) er et veletablert system for administrasjon av politiske møter. Løsningen håndterer alle prosesser i forbindelse med politiske møter.

DigDem ble først utviklet for politiske møter i samarbeid med Trondheim kommune. Derfor er det et komplett møteverktøy for kommuner og fylkeskommuner.

I DigDem har du

Noen av våre offentlige kunder

Skreddersydd for politiske møter

Trondheim kommune har vært en verdifull innovasjonspartner i utviklingen av DigDem. Vi har lyttet til politikernes behov for å spesialisere oss på politiske møter. Gjennom kontinuerlig testing, forhandling og nytenking, er løsningen skreddersydd deretter. 

Alle kommunene og fylkeskommunene som bruker DigDem i dag har uttalt at de er fornøyd. Og er det noe som ikke fungerer optimalt, setter vi oss ned med kunden og lytter. Det er kun gjennom deres innspill at vi kan utvikle den beste løsningen.

«DigDem fungerte veldig bra.»
Gunnar Wilhelmsen
Ordfører, Trondheim kommune
«Vi er sjeleglad for at vi anskaffet DigDem.»
Ole Kristian Lundereng
Spesialkonsulent i Bystyresekretariatet
Trondheim kommune
«Funksjonalitet for talerliste har gitt vesentlig gevinst på oversikt og effektivisering i møtene.»
Marius Thorstensen
Rådgiver, Askøy kommune

DigDem-kommuner er fornøyde kunder

Alle kommunene og fylkeskommunene som bruker DigDem i dag har uttrykt at de er fornøyd med løsningen. Og er det noe som ikke fungerer optimalt, setter vi oss ned med kunden og lytter. Det er kun gjennom deres innspill at vi kan utvikle den beste løsningen.

Ved utviklingen av Jupiter Innsyn har vi siden begynnelsen av 2000-tallet bidratt til å løfte noe av demokratiet inn i de tusen hjem. Vårt ønske om å styrke demokratiet er også sentralt i utviklingen av DigDem. Produktet bidrar til en mer effektiv gjennomføring av møter i folkevalgte organer, og frigjør tid til annet arbeid. DigDem er til for fremtidens digitale politikere.

Vi ønsker å bidra til å styrke demokratiet og beslutningsprosessene over hele Norge.

«Vi var helt avhengig av god bistand og fleksibilitet i møte med leverandøren, og det opplevde vi fra Jupiter. Veien til leverandør er kort og enkel.»
Marius Thorstensen
Rådgiver, Askøy kommune

Hvilken løsning skal dere kjøpe?

Vi har med årene opparbeidet oss erfaring med offentlige anbudsprosesser. Erfaringen tilsier at det kan være utfordrende å vite hvilke krav man som kunde burde stille til et møtesystem.  Det kan være verdifullt å se en løsning i bruk før man avgjør hvilken funksjonalitet som er viktig å få med. Vi bistår derfor gjerne med utforming av kravspesifikasjon og innspill på hvilke kvaliteter man bør se etter hos en leverandør. Dette skjer naturligvis innenfor rammene av regelverket for offentlige anskaffelser.

 

Kontakt oss på info@digdem.no