Chattemodul

Løsningen har en egen chattemodul der brukere kan ha private samtaler med andre brukere, enten i grupper eller individuelt. Brukere kan ha samtaler med sekretariat, og det kan opprettes egne parti/utvalgsgrupper for å enkelt kommunisere med alle partiets/utvalgets medlemmer.