Min side

DigDem har funksjonalitet for «Min side» for alle brukere. Dette er en førsteside hvor brukere har rask tilgang og oversikt over de mest essensielle delene av løsningen. Dette inkluderer blant annet en oversikt over kommende møter, viktige meldinger fra sekretariat/administrasjon, egne notater, egne forslag for kommende møter, oppmøtestatistikk, egne lenker, felles lenker og skjemaer. Brukere har valgfrihet i hvilket innhold de ønsker på Min side.