Saksbehandling: Forfall og habilitet

Forfall

Brukere kan melde forfall for hele eller deler av et møte via DigDem. Ved innsending av forfallsmelding må det velges årsak til forfall og fylles inn en begrunnelse. Når dette er gjort blir meldingen sendt til sekretariatet for behandling. I saksbehandlingsvinduet har sekretariatet mulighet til å godkjenne eller avvise forfallet. De kan også starte en dialog med det aktuelle medlemmet direkte i «tråden» dersom det er behov for det. Hvis forfall godkjennes, vil en liste over aktuelle varamedlemmer vises. Sekretariat velger da ønsket medlem, og det sendes automatisk ut innkalling til medlemmet.  

Habilitetsvurdering

Brukere kan og i DigDem be om habilitetsvurdering i saker. De velger da sak de ønsker å få vurdering for, og oppgir begrunnelse for hvorfor de ønsker vurdering. Når dette er gjort blir vurderingen sendt til sekretariatet for behandling. I saksbehandlingsvinduet har sekretariatet mulighet til å sette anbefaling om habil eller inhabil. De kan også starte en dialog med det aktuelle medlemmet direkte i «tråden» dersom det er behov for det. Hvis et medlem blir vurdert inhabil, vil en liste over aktuelle varamedlemmer vises. Sekretariat velger da ønsket medlem, og det sendes automatisk ut innkalling til medlemmet.