Storskjermvisning

Løsningen har egen funksjonalitet for visning på storskjerm. Denne visningen inneholder oppmøteliste, saksliste, habilitetsvurderinger, talerliste, forslagsoversikt og votering. Alt dette vises i sanntid. Storskjermen følger gangen i møtet automatisk, så når møteleder trykker “neste” i møtet, går skjermen til neste punkt på agendaen.

Man trenger ikke å logge inn i løsningen for å få tilgang til storskjermvisningen, så storskjermen kan også fungere som en publikumsvisning.