Talerliste

DigDem har avansert funksjonalitet for talerliste, som kan håndtere et stort antall deltakere.

Det har vært fokus på å bygge opp talerlisten på en oversiktlig måte. Listen viser talere, rekkefølge og hvilken type innlegg eller forslag det gjelder. Sorteringen skjer automatisk etter prioritet på forslag og innlegg. Det er mulig å skrive seg på talerlisten for å fremme forslag, tegne seg med innlegg og gi replikk. Møteleder/sekretær har også mulighet til å legge til egendefinerte taletyper med egendefinert taletid.  

Talerlisten viser hvor lang taletid en taler har til rådighet, og nedtelling starter automatisk med mulighet for å pause. Dersom taler overstiger angitt tid, vil dette vises tydelig på skjermen. 

Møteleder/sekretær kan redigere talerlisten i forkant av møtet og underveis. De kan endre rekkefølgen på talere, redigere forslag/innlegg og starte eller stoppe taletid. Talerlisten oppdateres i sanntid for alle møtedeltakere.