Votering

DigDem kommer med oversiktlig og intuitiv funksjonalitet for digital votering. Når medlemmer oppretter forslag generes det automatisk et voteringspunkt for det aktuelle forslaget. Sekretær/medlemmer kan splitte opp, redigere og legge til voteringspunkter helt frem til det skal stemmes. Møtesekretær velger når voteringen skal starte.

Når en votering er startet vil alle medlemmer med stemmerett i det aktuelle utvalget automatisk sendes til voteringsvinduet. Denne fokus-funksjonen overstyrer da annen aktivitet i løsningen, og medlemmer kan ikke lukke vinduet selv. Det vil ikke være mulig å komme seg ut av dette vinduet før voteringen er over.

I voteringsvinduet har møtesekretær oversikt over hvilke medlemmer som ikke har avgitt stemme, samt oversikt over hva den enkelte har stemt. Avgitte stemmer vises både på partinivå og på individuelt nivå. Det er også funksjonalitet for å enstemmig vedta voteringer. Dette gjøres ved å trykke på en «Enstemmig»-knapp, som setter alle medlemmer sin stemme til «For».