Publikumsvisning

En viktig del av demokratiet er innsyn i hvordan politiske beslutninger fattes. Dette ønsker vi å gjøre tilgjengelig i DigDem. Noe av den fremtidige funksjonaliteten vil dermed være publikumsvisning i DigDem. Dette åpner for publikum i politiske møter på en helt ny måte.

Gjennom Aventia KommuneTV vil borgerne kunne følge møter i sanntid, og se talerliste, innsendte forslag, voteringsliste og voteringsresultat. Vi ser også for oss at det vil være mulig å få direkte oppdatering på når en sak skal behandles, og hva resultatet ble. Dette vil gjøre det enkelt å følge sine hjertesaker i politikken.

Publikumsvisningen vil gjøre det enklere for hvem som helst å følge politiske møter, og det kan følges fra alle flater.