Publikumsvisning

Del

En viktig del av demokratiet er innsyn i hvordan politiske beslutninger fattes. Dette ønsker vi å gjøre tilgjengelig i DigDem. Noe av den fremtidige funksjonaliteten vil dermed være publikumsvisning i DigDem. Dette åpner for publikum i politiske møter på en helt ny måte.

Gjennom Aventia KommuneTV vil borgerne kunne følge møter i sanntid, og se talerliste, innsendte forslag, voteringsliste og voteringsresultat. Vi ser også for oss at det vil være mulig å få direkte oppdatering på når en sak skal behandles, og hva resultatet ble. Dette vil gjøre det enkelt å følge sine hjertesaker i politikken.

Publikumsvisningen vil gjøre det enklere for hvem som helst å følge politiske møter, og det kan følges fra alle flater.

Kontakt oss for pris og mer informasjon

Få gratis DigDem-demo

Bestill en gratis demo av DigDem for å få et innblikk i løsningen og se hvordan møter avholdes. En fra DigDem-teamet vil gi en gjennomgang og besvare dine spørsmål. Det er helt uforpliktende.

kontakt oss

Jesper Kræmer Kufaas, Salgssjef
tlf. 902 72 600
jesper@jupiter.no

Generell henvendelse
info@digdem.no