kundehistorier

Askøy kommune:
«Veien til leverandør er kort og enkel. 
Det er lett å ha tett dialog med Jupiter.»

SK Brann:
Sportsklubben Brann brukte først DigDem til et ekstraordinært årsmøte under pandemien i 2021. De hadde en god opplevelse med løsningen, og valgte å bruke DigDem igjen til det ordinære årsmøtet samme år, og årsmøtet i 2022. Klubben opplevde at DigDem gjorde det enkelt og effektivt å avholde møtet med digital votering. Brann har gjennomført årsmøte med en kombinasjon av fysiske og digitale stemmer. 

«Den teknologiske løsningen fungerte utmerket, og samarbeidet med DigDem-teamet var veldig bra.»

Diabetesforbundet:
Diabetesforbundet brukte DigDem til sitt landsmøte i 2021. Evalueringen fra delegatene etter endt møte var positiv. De opplevde det som enkelt og fleksibelt å legge opp nye avstemminger. Flere ønsket å bruke DigDem også når de skal gjennomføre fysiske landsmøter igjen.

«DigDem har bedre funksjonalitet og brukervennlighet enn andre møtesystemer.»

Tromsø kommune:
Tromsø kommune var ute på anbudskonkurranse for å anskaffe et system for gjennomføring av politiske møter. DigDem vant på kvalitet, og ble dermed kommunens nye møtesystem. Kommunen har uttalt at løsningen fungerer veldig bra, og at de er fornøyd med anskaffelsen. 

Politisk sekretariat:
«Takk for at dere er tilgjengelige,
og i nærheten.»

 

Kristelig Folkeparti:
KrF avholdt sitt landsmøte i 2021 med DigDem. De hadde ikke bestilt opplæring i forkant av møtet, men klarte fint å navigere i løsningen og lære seg å bruke den. Dette viser DigDem som et intuitivt møtesystem. Partiet tilpasset selv fargene på infoskjermen etter deres partifarger.

Se klipp fra landsmøtet
KrF streamet sitt landsmøte, så videoene kan gi et innblikk i hvordan votering i DigDem fungerer. Se videoene her.

Askøy kommune:
Da pandemien inntraff brukte Askøy først Zoom til å gjennomføre digitale møter. Dette fungerte, men innebar tunge manuelle prosesser som ikke gjorde møtene fullt så effektive. Kommunen begynte å se etter en annen løsning, og kom over DigDem. Fra Askøy kommune først viste interesse for DigDem, tok det bare fem dager til løsningen var i bruk hos kommunen. 

«Askøy har brukt DigDem en god stund nå, og sparer både tid, ressurser og unngår misforståelser. De har uttalt at funksjonalitet for talerliste har gitt vesentlig gevinst på oversikt og effektivisering i møtene.

Les mer om Askøys DigDem-opplevelse her.

«Vi var helt avhengig av god bistand og fleksibilitet i møte med leverandøren, og det opplevde vi fra Jupiter.»

Innovasjon Norge:
Innovasjon Norge vurderer DigDem til å være en løsning med stor nytteverdi, høy innovasjonsgrad og med sannsynlighet for å lykkes. Derfor fikk DigDem støtte fra Innovasjon Norge til utviklingsprosjektet DigDem.

«DigDem er en løsning med stor nytteverdi og høy innovasjonsgrad.»

Trondheim kommune:
Trondheim satte startskuddet for utviklingen av DigDem. De trengte et system som kunne forenkle administrasjonen i forbindelse med politiske møter. Systemet måtte gi både ressursmessige og samfunnsmessige gevinster. Dette i form av mindre tidsbruk på administrasjon og å styrke lokaldemokratiet. 

Allerede i 2020 kunne Trondheim kommune fortelle at de i stor grad hadde oppnådd de ønskede gevinstene. 

«Vi er sjeleglad for at vi anskaffet DigDem.»

Vil dere også få en god kundehistorie?

jesper@digdem.no

tlf. 902 72 600

DigDem passer for

Private og offentlige
organisasjoner

Kommuner og
fylkeskommuner

Sameier og borettslag

Lag og foreninger

Få gratis DigDem-demo

Bestill en gratis demo av DigDem for å få et innblikk i løsningen og se hvordan møter avholdes. En fra DigDem-teamet vil gi en gjennomgang og besvare dine spørsmål. Det er helt uforpliktende.

kontakt oss

Jesper Kræmer Kufaas, Salgssjef
tlf. 902 72 600
jesper@jupiter.no

Generell henvendelse
info@digdem.no