Samarbeid med Documaster

Documaster er en uavhengig og skalerbar arkivløsning for å administrere dokumenter på en enkel og sikker måte. Det er en av få sertifiserte Noark 5 arkivkjerner i Norge, og har mange kommuner som kunder. Vi er veldig glade for å samarbeide med de!

DigDem samarbeider med Documaster

Vi jobber nå med å integrere Jupiter Innsyn mot Documasters arkivkjerne. Dette vil gjøre at også DigDem kan snakke med Documaster, og dermed vil aktuelle dokumenter bli tilgjengelig for møter som gjennomføres i DigDem.

Documaster er en fremtidsrettet løsning i skyen, og ettersom DigDem også er en skyløsning, vil løsningene sammen skape en effektiv flyt av data.