Slik fungerer digdem

Tidslinjen tar deg gjennom de viktigste stegene i et Digdem-møte. For mer detaljert informasjon om møtesystemet, les om funksjonalitet i Digdem.

Steg 1: Bestill Digdem
Vi mottar bestilling og setter opp instans

Bestilling av Digdem gjøres her. Etter kontrakt er signert setter vi opp en Digdem-instans til kunden og oppretter én eller flere adminbrukere, slik at kunden kan sette opp møtet.

Admin setter opp møte

En av adminbrukerne setter opp møte. Brukere (møtedeltakerne) opprettes manuelt av admin eller ved selvregistrering av brukere. I sistnevnte tilfelle får deltakere tilsendt en lenke hvor de selv kan registrere seg til møtet i Digdem.

Admin kan også registere saker og legge inn aktuelle dokumenter til sakene.

Møteinnkalling sendes ut

Møtet er nå åpent i Digdem, og admin sender ut innkalling til alle møtedeltakerne. Innkallingen inneholder også en lenke til selvregistrering i Digdem, dersom dette alternativet er valgt. 

Logg inn i Digdem med SMS

Møtedeltakerne logger inn i DigDem med autentisering via SMS, slik at sikkerheten ivaretas. Deltakere kan etter dette begynne å sende inn forslag og samarbeide i sakene.

Behandling av saker

Møteleder starter møtet til angitt tidspunkt. Under møtet kan deltakere melde seg på talerliste. Forhåndsdefinert taletid vises og teller opp eller ned - avhengig av hva som er valgt av admin.

Hvis kunden vil, kan det åpnes for å sende inn benkeforslag underveis i møtet.

Votering

Votering skjer ved å trykke på knapp "for" eller "mot". Stemmen kan endres inntil voteringen er avsluttet. Voteringsresultat vises fortløpende.

Det er mulig å gi fullmakt for votering til en annen møtedeltaker. Ulik fordeling av stemmer (f.eks. ved ulik aksjeandel) kan også angis på forhånd.

Møteprotokoll

Møteprotokoll skrives automatisk av systemet, og kan hentes ut etter endt møte. Dersom kunden har brukt Digdem i tidligere møter, kan brukerne også se på resultat fra disse møtene. 

Kontakt oss for pris og mer informasjon

Få gratis DigDem-demo

Bestill en gratis demo av DigDem for å få et innblikk i løsningen og se hvordan møter avholdes. En fra DigDem-teamet vil gi en gjennomgang og besvare dine spørsmål. Det er helt uforpliktende.

kontakt oss

Jesper Kræmer Kufaas, Salgssjef
tlf. 902 72 600
jesper@jupiter.no

Generell henvendelse
info@digdem.no