Talerliste

En oversiktlig talerliste er en god bidragsyter til et effektivt møte. Dette har derfor vært et naturlig satsningsområde i DigDem.

Løsningen gir en oversiktlig visning av talerlisten ved å vise talere, rekkefølge og hvilken type innlegg eller forslag det gjelder. Sorteringen skjer automatisk etter prioritet på forslag og innlegg. Medlemmer tegner seg enkelt for replikk, og det genereres da automatisk en svar-replikk for den som har innlegget. Alle møtedeltakere har lesetilgang til innstillingen og forslagene som er kommet inn til saken. Det er også åpent for alle å legge til nye forslag.

Taletiden styres automatisk, men sekretariatet kan enkelt starte og stoppe tiden. Sekretariatet åpner og stenger talerlisten, og kan redigere listen. Dette innebærer redigering av rekkefølge, slette eller starte et innlegg, forslag på nytt m.m. Talerlisten oppdateres i sanntid for alle møtedeltakere.


Tentativ visning av talerliste:

Nedtelling med mulighet for å pause tiden. Innlegget og replikk kan også slettes.