Universell utforming

Norge har en visjon om å være universelt utformet innen 2025. Dette innebærer blant annet at produkter skal utformes på en slik måte at hovedløsningen kan brukes av flest mulig.

Vi vil at flest mulig skal få mest mulig ut av DigDem.

DigDem har derfor universell utforming. Dermed behøves det ikke spesialtilpasninger for personer med nedsatt funksjonsevne. Løsningen følger WCAG 2.0-standarden.

Universell utforming gjør at flere kan gjennomføre politiske møter i DigDem.


Har du spørsmål om DigDem? Ta kontakt på info@digdem.no, så skal vi hjelpe deg.