Universell utforming

Del

Norge har en visjon om å være universelt utformet innen 2025. Dette innebærer blant annet at produkter skal utformes på en slik måte at hovedløsningen kan brukes av flest mulig.

Vi vil at flest mulig skal få mest mulig ut av DigDem.

DigDem har derfor universell utforming. Dermed behøves det ikke spesialtilpasninger for personer med nedsatt funksjonsevne. Løsningen følger WCAG 2.0-standarden.

Universell utforming gjør at flere kan gjennomføre politiske møter i DigDem.


Har du spørsmål om DigDem? Ta kontakt på info@digdem.no, så skal vi hjelpe deg.

Kontakt oss for pris og mer informasjon

Få gratis DigDem-demo

Bestill en gratis demo av DigDem for å få et innblikk i løsningen og se hvordan møter avholdes. En fra DigDem-teamet vil gi en gjennomgang og besvare dine spørsmål. Det er helt uforpliktende.

kontakt oss

Jesper Kræmer Kufaas, Salgssjef
tlf. 902 72 600
jesper@jupiter.no

Generell henvendelse
info@digdem.no